COMGUARD security consulting

Bezpečnostní poradenstní - při konzultacích a realizaci projektů souvisejících se systémovým řízením bezpečnosti informací (ISMS) a řízením kontinuity činností (BCM) vycházíme z mnohaleté praxe našich konzultantů stejně jako z vlastních zkušeností, jelikož společnost COMGUARD zavedla a udržuje mimo jiné ISMS dle ISO/IEC 27001. 

Formulář pro více informací

Bezpečnostní poradenství zahrnuje:

  • Úvodní analýzu
  • Nezávislý audit bezpečnosti dle norem skupiny ISO 27000
  • Analýzu rizik & analýza dopadů (BIA)
  • Podporu při implementaci ISMS dle ISO 27001
  • Outsourcing manažera ISMS / interního auditora
  • Havarijní plány a plány obnovy – řízení kontinuity
  • Právní poradenství v oblasti bezpečnosti informací

Mohlo by Vás také zajímat

Služba ThreatGuard za vás sleduje aktuální vývoj IT hrozeb v prostředí CZ/SK – EU – svět, relevantní hrozby ohodnotí mírou rizikovosti a hlavně pro Vás připraví nápravná opatření, které je vhodné aplikovat. Velkou výhodou služby ThreatGuard je, že na jednom místě máte přehled všech relevantních hrozeb rozdělených dle zařízení, na které cílí, dále dle rizikovosti a podrobného popisu, jakým způsobem se projevuje.

COMGUARD v rámci svých specializovaných služeb nabízí kompletní podporu a a správu bezpečnostních technologí skládající se z outsorcingu a správy bezpečnostních řešení, vybudování Security Operation Centra (SOC) včetně implementační podpory pro nasazení produktů do provozního prostředí zákazníka.

COMGUARD zajišťuje kompletní IT servis pod jednou střechou!
Cílem naší společnosti COMGUARD je přinášet přidanou hodnotu našim partnerům v podobě špičkových konzultačních služeb a servisní podpory.

ThreatGuard 3.0 is coming soon

Mějte přehled o aktuálníh IT hrozbách