Firemní kodex

  1.   Ctíme pravidlo „Náš zákazník (reseller) je náš pán!“

  2.   Snažíme se hledat nové možnosti rozvoje a zlepšování firmy 

  3.   Všímáme si nedostatků a „včas“ navrhujeme jejich řešení

  4.   Dodržujeme pravidla bezpečnosti

  5.   Známe organizační strukturu, kompetence, postupy (ISO)

  6.   Každý má právo mít a vyjadřovat odlišné názory

  7.   Nebojíme se komunikovat! Nebojíme se zeptat!

  8.   Dodržujeme pravidla slušného chování – etikety

  9.   Vyjadřujeme se srozumitelně a stručně (zejména v mailu!)

  10.  Dodržujeme stanovené postupy a jednotný vizuální styl

 

ThreatGuard 3.0

ThreatGuard 3.0 ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!