Firemní kodex

  1. Ctíme pravidlo „Náš zákazník (reseller) je náš pán!“
  2. Snažíme se hledat nové možnosti rozvoje a zlepšování firmy 
  3. Všímáme si nedostatků a „včas“ navrhujeme jejich řešení
  4. Dodržujeme pravidla bezpečnosti
  5. Známe organizační strukturu, kompetence, postupy (ISO)
  6. Každý má právo mít a vyjadřovat odlišné názory
  7. Nebojíme se komunikovat! Nebojíme se zeptat!
  8. Dodržujeme pravidla slušného chování – etikety
  9. Vyjadřujeme se srozumitelně a stručně (zejména v mailu!)
  10. Dodržujeme stanovené postupy a jednotný vizuální styl