CZEN
> Kompetenční centrum
Úvod > Kompetenční centrum
 

Jak řídíte bezpečnost informací?

Služby Kompetenčního centra  

Simulace reálného provozu | Expertní služby | Řešení požadavků a konzultace | Vzdálený přístup | Realizace konkrétních projektů

    

V Kompetenčním centru Vám představíme nástroje pro pokrytí všech současných i předpokládaných bezpečnostních hrozeb, a to za pomoci řešení od světových leaderů v oblasti bezpečnosti.

Experti představí architektury, vlastnosti, způsoby konfigurace a využití daných technologií včetně ukázek zapojení. Možná je i diskuse na základě konkrétních požadavků, včetně praktických ukázek realizace či řešení požadavků.

V Kompetenčním centru je možné nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho vlastní implementací v praxi.

Tvorba nových ICT řešení s využitím řešení světových výrobců s cílem pokrýt specifické potřeby určitých segmentů trhu, státních institucí nebo specifických projektů.

Je umožněn vzdálený přístup k řešením centra.

Experti vedou konzultace v těchto oblastech:

  • Bezpečnostní rizika a bezpečnostní technologie. System Security, Network Security,  Data and Endpoint Security, Mobile Security, SIEM, IAM, Web and Email Security, vzdálený přístup vč. SSL VPN, autentizace, autorizace a šifrování.
  • Best practices. Pomocí „best practices“ nabízí centrum konzultační a vzdělávací činnost pro zákazníky i obchodní partnery, a to s cílem předávat znalosti nových technologií a podělit se o dlouholeté zkušenosti v ICT bezpečnosti.
  • Testování řešení na míru klienta. Poskytnutí uceleného prostředí pro realizaci testování zákaznických a partnerských řešení.
  • Vývoj nových ICT bezpečnostních řešení.

Realizace konkrétních projektů a jejich výstupy:

  • Návrh komplexních technologických řešení pro zajištění bezpečnosti ICT optimalizovaných pro konkrétní prostředí zákazníka a zohledňující jeho individuální požadavky a specifika.
  • Lokalizace vybraných technologií světových výrobců tak, aby byly použitelné pro české a slovenské prostředí. (Jazyková lokalizace, synchronizace s platnou legislativou či technickými standardy).
  • Spolupráce s dalšími výzkumnými subjekty při zapojení jejich technologií do komplexních řešení v oblasti bezpečnosti ICT, testování jejich kompatibility s technologiemi světových výrobců a jejich případná modifikace vedoucí ke  komerčnímu využití těchto technologií.

Další informace      

 
Linkedin Twitter Facebook YouTube