Lastline Network Detection and Response Platform (AI/NTA/IDS/IPS/FA/GTI)

Unikátní platforma LastLine Network Detection and Response (NDR), se specializuje na pokročilé kybernetické hrozby a dokáže efektivně odhalit, eliminovat a graficky zobrazit známý i neznámý malware, který se do Vaší sítě teprve snaží proniknout, a nebo zde již aktivně operuje.

ZÁKLADNÍ POPIS

Účinnost celé platformy je postavena na principu sběru dat, jejich vyhodnocení a provedení automatického nápravného opatření.

 

Pro sběr dat využívá technologie „lehké“ NDR senzory, které poskytují vhled do síťového provozu (procházejícím přes perimetr, ale i v rámci firemní sítě).

K analýze nasbíraných dat využívá Lastline NDR řadu technologií  fungujících také na bázi umělé inteligence (AI), jsou to například:

  1. Network Traffic Analysis (NTA) = Analýza síťového provozu schopna detekovat anomálie i škodlivé chování (laterální pohyb)
  2. Intrusion Detection and Prevention (IDS/IPS) - detekuje a chrání před známými hrozbami, které se snaží dostat do Vaši sítě
  3. File Analysis = Analýza souborů schopna detekovat škodlivý obsah, jehož vektorem průniku je web, email nebo jiný prostý přenos souborů
  4. Global Threat Intelligence – největší globální repozitář škodlivého obsahu v cybersecurity odvětví, který je denně aktualizován podle nově nalezeného závadného obsahu

Automatická nápravná opatření vytváří také vizualizace kybernetického útoku, díky kterému získá Vás SOC potřebný kontext pro řešení incidentu. Z vizualizace lze vyčíst například celkové trvání incidentu, aktivní hrozby a infikované stanice, komunikace mezi C&C, nebo napadená a sesbíraná data.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • Jednoduchá (agentless) implementace = nic se neinstaluje na koncové zařízení
  • Zprovoznění do 30 min = funkční stav
  • V reálném čase identifikujete útok i jeho zdroj.
  • Využívá nejen vlastní síťová data, ale i od NetFlow (FLOWMON), FW, Vulnerability a mnoho dalších
  • Nativní integrace s produkty SIEM (SOC, SOAR), NGFW, UTM, Endpoint a další
  • Minimalizace tzv. false-positive a generických alertů

DOPORUČENÁ ARCHITEKTURA

 

WEB výrobce

www.lastline.com

 

Novinky comguard