McAfee SIEM

SIEM řešení McAfee Enterprise Security Manager poskytuje kompletní přehled nad Vaší sítí a napomáhá tak identifikovat hrozby, patřičně na ně reagovat a zajišťovat tak neustálou shodu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

Formulář pro více informací

 

Klíčové vlastnosti McAfee SIEM

  • Jednotný a komplexní pohled na bezpečnost sítě.
  • Reakce na vývoj hrozeb – možnost integrace s McAfee Global Threat Inteligence dokáže řešení reagovat na neustále se vyvíjející hrozby.
  • Korelace síťových a bezpečnostních událostí s reálnými business procesy a politikami.
  • Jednoduché nastavení prahových hodnot pro generování výstrah vedoucích ke snižování rizik.
  • Snížení náročnosti auditů – integrace aktivit pro audity a dosažení shody se standardy díky vestavěné možnosti průběžné kontroly a pravidelného reportingu.
  • Integrace s ePolicy Orchestrator – rozšiřuje přehled a kontrolu nad správou celého Vašeho IT.
  • Leader v Gartner Magic Quadrant
  • Splnění standardů o uchovávání log záznamů, compliance a integrity.
  • Pravidla pro ukládání a uchovávání záznamů definovatelná separátně na každý zdroj logů.
  • Přístup k originálním log záznamům na jedno kliknutí.

 

Novinky comguard

Nový ThreatGuard 3.0

ThreatGuard 3.0 již v provozu! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!