CZEN
> Novinky
Úvod > Novinky > GDPR souhlas
 

Jak řídíte bezpečnost informací?

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“).

Souhlas je udělován správci údajů:

Název:   COMGUARD a.s.
Sídlo:     Sochorova 3209/38, Brno 616 00
IČ:         04305426
Email:     info@comguard.cz

Souhlas uděluje subjekt údajů:
Subjekt údajů tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ) správci údajů a pro každého zpracovatele údajů dle rozsahu OÚ a účelu zpracování (ÚZ) uvedeného níže. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.
-
Seznam účelů zpracování osobních údajůDescriptionSouhlas se zpracováváním OÚ, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky, je poskytován z důvodu - vyberte uvedené možnosti A až D
-
-
Položky označené hvězdičkou jsou povinné pro umožnění odeslání souhlasu.
Rozsah osobních údajů: Osobní údaje, které budou subjektem předány a na základě tohoto souhlasu zpracovávány, mohou zahrnovat jméno, příjmení, titul, datum narození, údaje z předložených dokladů, adresa, telefonní a e-mailové spojení, identifikace zařízení, IP adresy, identifikátory cookies, informace o preferencích v oblasti ICT. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zástupcům výrobců z portfolia správce (obchodím, technickým i support oddělením), zpracovatelům údajů, s nimiž má správce údajů uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů (aktuální výpis z evidence zpracovatelů OÚ bude kdykoliv na vyžádání subjektu údajů správcem údajů poskytnut). Subjekt údajů dále prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje dobrovolně, bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby či zboží. Pokud si budete v budoucnu přát Váš souhlas odvolat, pište prosím na adresu info@comguard.cz
CAPTCHA obrázek proti spamu Jiný číselný kód.
 
Linkedin Twitter Facebook YouTube