CZEN
> Novinky
Úvod > Novinky > Registrace na semináře a školení > VIP Workshop pro Zákazníky 25.10.2018

VIP Workshop pro Zákazníky 25.10.2018


Registrace
-
-
Souhlas se zpracováním OÚ, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky, je poskytován z důvodu*
-
-
-
Položky označené hvězdičkou jsou povinné pro umožnění odeslání registrace.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle zákona č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“). Subjekt údajů tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ) správci údajů a pro každého zpracovatele údajů dle rozsahu OÚ a účelu zpracování (ÚZ) uvedeného výše. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj souhlas odvolat. OÚ, které budou subjektem předány a na základě tohoto souhlasu zpracovávány, mohou zahrnovat jméno, příjmení, titul, datum narození, údaje z předložených dokladů, adresa, telefonní a e-mailové spojení, identifikace zařízení, IP adresy, identifikátory cookies, informace o preferencích v oblasti ICT. OÚ subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zástupcům výrobců z portfolia správce (obchodím, technickým i support oddělením), zpracovatelům údajů, s nimiž má správce údajů uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů (aktuální výpis z evidence zpracovatelů OÚ bude kdykoliv na vyžádání subjektu údajů správcem údajů poskytnut). Subjekt údajů dále prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje dobrovolně, bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby či zboží. Odesláním formuláře uděluji souhlas s tím, aby moje osobní údaje, a to jméno a příjmení, poštovní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení/funkce u zaměstnavatele, byly poskytnuty společnosti COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, a jí dále jejím smluvním a obchodním partnerům, a souhlasím s tím, aby tyto moje osobní údaje byly uvedenými subjekty zařazeny do informační databáze, shromažďovány, uchovány, zpracovány, vyhodnocovány a používány pro účely využití podrobností poskytnutého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., jakož i pro marketingové účely. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou do jeho odvolání písemnou formou nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu marketing@comguard.cz. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 Zákona, zejména práva požadovat informace o tom, jaké údaje jsou o mé osobě evidovány, a práva svůj souhlas kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
CAPTCHA obrázek proti spamu Jiný číselný kód.
 
Linkedin Twitter Facebook YouTube