CZEN
> OP VK-Kraj Vysočina-Vzdělávání v IT bezpečnosti
 

Jak řídíte bezpečnost informací?

Vzdělávání v IT bezpečnosti

reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/04.0031

Nabídka dalšího vzdělávání v rámci projektu OP VK v Kraji Vysočina

Hlavním cílem projektu je doplnit a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření 2 nových specifických vzdělávacích programů pro vzdělávání pracovníků oddělení IT na pozici administrátorů a manažerů IT a v oblasti IT bezpečnosti. Účastníci programu získají odborné znalosti ověřitelné a aplikovatelné v praxi, čímž zvýší svoji uplatnitelnost na trhu práce.

 

Samotná výuka je v rámci jednotlivých programů rozdělena na 2denní na sebe navazující moduly s plánovaným rozestupem několika týdnů, které podle naší zkušenosti nejméně narušují běžnou pracovní činnost účastníků a jsou tedy pro ně dobře akceptovatelné.

 

Základní identifikace projektu

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07   
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy: 04
Název výzvy: Kraj Vysočina - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2
Typ projektu: grantový
Typ území: Město
Datum zahájení projektu: 1.5.2013
Datum ukončení projektu: 31.12.2014

Program 1

Systémové řízení bezpečnosti IT

(ISMS dle ISO 27001 a další témata nejen pro manažery)

Program 2

Profesionální nástroje
zabezpečení IT

(pro techniky)


 
Linkedin Twitter Facebook YouTube