Název školení: Sophos XG Firewall v17 – Certified Architect – ATC kurz

 
Školící centrum COMGUARD Vám nyní exkluzivně nabízí oficiální certifikační školení na Sophos XG Firewall. Celý kurz je zakončen zkouškou a úspěšným absolventům je udělen certifikát výrobce. Školení je určeno pro zkušené IT techniky, kteří budou plánovat, instalovat a konfigurovat XG firewally v produkčním prostředí u zákazníků. Celé školení probíhá v českém jazyce a je kladen důraz na praktickou práci s předpřipravenými laboratořemi.
 
Náplň školení:
  • Možnosti nasazení XG Firewallu (Inline, Discover)
  • Network Protection
  • Web Server Protection
  • Site-to-Site konektivita
  • Autentizace
  • Synchronized Security (HeartBeat, Sync App Control)
  • Konfigurace HA
  • Možnosti WiFi a vzdálený přístup
  • Diagnostika potíží a dimezování řešení
 
Rozsah školení: 3 dny
 
Cena: 774 EUR/22.900,- Kč bez DPH / účastník*
 
Objednávky prosím posílejte na: skoleni@comguard.cz
 
*) Cena školení zahrnuje: Laboratoř s instalovanými systémy, certifikovaného česky hovořícího lektora, oběd a drobné občerstvení.

ThreatGuard 2.0 - vylepšený virtuální analytik šetří Váš čas a peníze!

Každá hrozba je srozumitelně popsána a opatřena doporučením na úrovni změny konfigurací nebo postupů.