CZEN
> Produkty
Úvod > Produkty > Formulář pro další informace
 

Jak řídíte bezpečnost informací?

Formulář pro další informace

Formulář pro další informace
(Položky označené hvězdičkou jsou povinné pro umožnění odeslání registrace)
-
-
-
Odesláním formuláře uděluji souhlas ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon“) s tím, aby moje osobní údaje, a to jméno a příjmení, poštovní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení/funkce u zaměstnavatele, byly poskytnuty společnosti COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, a jí dále jejím smluvním a obchodním partnerům, a souhlasím s tím, aby tyto moje osobní údaje byly uvedenými subjekty zařazeny do informační databáze, shromažďovány, uchovány, zpracovány, vyhodnocovány a používány pro účely využití podrobností poskytnutého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., jakož i pro marketingové účely. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou do jeho odvolání písemnou formou nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu marketing@comguard.cz. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 Zákona, zejména práva požadovat informace o tom, jaké údaje jsou o mé osobě evidovány, a práva svůj souhlas kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
CAPTCHA obrázek proti spamu Jiný číselný kód.
 
Linkedin Twitter Facebook YouTube