CZEN
> Produkty
Úvod > Produkty > Infoblox

Infoblox

DNS, DHCP, IP management | Automatizace síťových nastavení

Produkt:Charakteristika:
DNS, DHCP, IP management
  • Enormní nárůst IP adres, stále větší tlak na přechod k IPv6, virtualizace a cloud computing jsou hlavními důvody, proč se stalo poskytování klíčových služeb, jako je DNS, DHCP a IP management, samostatným odvětvím v bezpečnosti IT.
  • Ochrana sítě před malware využívajícího slabin služby DNS. Zajišťuje zamezení přístupu k nakaženým webům a odhalení zdroje infekce.
Automatizace síťových nastavení
  • Téměř 80% problémů s funkčností firemních sítí mají za následek chyby při manuálních změnách v síťovém nastavení, jako jsou změny na síťových zařízeních, v konfiguraci sítě a další. Díky řešení Infoblox NetMRI máte možnost veškeré síťové změny řídit z jediného zařízení a plně je automatizovat.
  • Vyhledává a automaticky konfiguruje bezpečnostní síťová zařízení, a tím minimalizuje nároky na manuální tvorbu návrhů a implementaci změn v nastavení.

 
Facebook YouTube Twitter