CZEN
> Produkty
Úvod > Produkty > McAfee > McAfee Endpoint Encryption
 

Jak řídíte bezpečnost informací?

McAfee Complete Data Protection

Bezprecedentní ochrana citlivých informací

Skupina produktů McAfee Endpoint Encryption poskytuje bezprecedentní ochranu důležitých informací, čímž pomáhá organizacím zamezovat únikům důvěrných dat a chránit integritu hlavních činností společnosti. Řešení je výjimečné svou komplexností z hlediska pokrytí všech forem šifrování na koncových zařízeních, které kontinuálně chrání data na pracovní stanici, notebooku, mobilním telefonu, či ve sdílených souborech a složkách. Důležitá je rovněž podpora vynucení centrální bezpečnostní politiky organizace a zároveň vyhovění oborovým standardům.

Chraňte více dat na více místech

McAfee Endpoint Encryption nabízí vícero vrstev ochrany citlivých dat díky integraci několika produktů, specializovaných na danou oblast rizik. Výkonné šifrování je nasaditelné na PC, notebook, sdílené síťové soubory a složky, mobilní zařízení, přenosná média apod. Organizace může zabezpečit všechny typy dat, jako jsou informace o zákaznících, intelektuální vlastnictví, právní a finanční záznamy, informace o zaměstnancích atd. Řešení používá silné šifrovací mechanismy, jako jsou AES-256 a RC5-1024 pro zajištění té nejlepší možné ochrany.

S podporou „Single Sign-On“, přenosnou autentizací a bezpečnou offline uživatelskou obnovou, je uživatelům přístupný jednoduchý a přitom zabezpečený přístup k citlivým datům. Je přitom jedno, o jaká data jde, nebo kde se nacházejí.

Klíčové vlastnosti

  • Snižuje celkové náklady vlastnictví (TCO) díky nasazení a správě integrovaného systému od jednoho výrobce.
  • Zajišťuje integritu dat, konzistenci bezpečnosti a fungování klíčových procesů organizace.
  • Chrání data na všech typech zařízení, jako jsou pracovní stanice, notebooky, přenosná média, mobilní zařízení, atd.
  • Rozšiřuje ochranu na více typů dat (informace o zákaznících, Know-How, záznamy o zaměstnancích apod.).
  • Zjednodušuje správu, nasazení, audity a reporting díky integrované platformě McAfee ePolicy Orchestrator.
  • Napomáhá vynutit centrální bezpečnostní politiku organizace a řídit shodu s  interními pravidly i bezpečnostními standardy (ISO 27001).
  • Využívá stávajících systémů a sdílí bezpečnostní přínosy napříč celou IT infrastrukturou společnosti.

Integrované funkce a centrální management

McAfee Endpoint Encryption využívá infrastrukturu centrální správy McAfee ePolicy Orchestrator® (ePO™) pro automatizovaný bezpečnostní reporting, monitoring, nasazení, správu a vynucení centrálních bezpečnostních politik. Řešení Endpoint Encryption umožňuje organizacím efektivně šifrovat a dešifrovat zařízení v jakémkoli čase bez narušení výkonu systému či práce uživatele. Šifrovaná zařízení mohou být monitorována, přičemž je stále zajištěna bezpečnost dat. Uživatelé v  roli administrátorů smějí upravovat nastavení a vybírat patřičné složky či soubory vytvořené různými aplikacemi. Vždy je snadné umožnit či  odepřít jiným uživatelům či skupinám přístup k informacím.

Snadná cesta ke snižování nákladů a zvyšování bezpečnosti

McAfee Endpoint Encryption řešení je snadno integrovatelné s dalšími McAfee produkty, stejně jako se stávajícími systémy organizace, což přináší organizacím komplexnost zabezpečení, snadné nasazení a snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO). 

DALŠÍ INFORMACE 
Linkedin Twitter Facebook YouTube