CZEN
> Řešení
Úvod > Řešení > Reference a případové studie
 

Jak řídíte bezpečnost informací?

Reference a případové studie

 

Případová studie: Ochrana citlivých dat v automobilovém průmyslu

Nasazení McAfee Data Loss Prevention (DLP) ve společnosti TRCZ s.r.o., výrobci automobilových dílů.

Firma CIDEM Hranice, a.s. implementovala UTM firewall Cyberoam

Na základě pečlivého výběru a testování konkurenčních produktů se společnost CIDEM rozhodla pro implementaci UTM firewalu Cyberoam 200iNG, který jim poskytuje sofistikovanou ochranu vstupu do sítě díky konsolidaci veškerých druhů ochran v rámci jedné hardwarové platformy.

Implementace SIEM ve společnosti Wüstenrot

„Práce s řešením McAfee Enteprise Security Manager je velmi svižná, jsme schopni zpracovávat události za období několika měsíců v řádu vteřin a  dostat se ihned k relevantním informacím. Systém připravených dashboardů je pro mě, jako pro bezpečnostního manažera, velmi intuitivní a jsem schopen jednoduše identifikovat problémy a na tyto pak včas reagovat.“ Bc. Jiří Dolejš, Security Manager, Wüstenrot.

Case study: Archivace emailů ve veřejnoprávní televizní společnosti Česká televize

Firmy se musí mnohdy vypořádat s obrovským množstvím jak interní, tak externí komunikace, přičemž vše musí odpovídat platným zákonům České republiky, a zároveň i interním předpisům dané firmy. Je tak kladen stále větší důraz na řešení se snadným a rychlým vyhledáváním veškeré příchozí i odchozí komunikace a v neposlední řadě je nutno zaručit bezpečné a spolehlivé uchovávání veškerých dat.

Case study: Minimalizace dopadů možných D/DoS útoků na elektronický obchod Alza.cz

Útoky, které mají za následek nedostupnost služeb, mohou mít pro společnosti za následek velké ztráty. To platí zejména u služeb poskytovaných koncovým zákazníkům a v případě elektronického obchodu znamená nedostupnost webového portálu nemožnost prodávat zboží, tedy přímou ztrátu. Alza.cz (největší obchod s počítači a elektronikou v ČR) si tento problém uvědomuje, webový portál tohoto obchodu byl v minulosti několikrát cílem takových útoků.

Case study: Společnost T-Mobile zajišťuje prostřednictvím řešení SecurEnvoy zabezpečený přístup k datům pro 15 000 zaměstnanců

Společnost T-Mobile je prvním poskytovatelem mobilní telekomunikace, který se rozhodl implementovat nové řešení vzdáleného ověřování prostřednictvím mobilních telefonů. Tato světoznámá společnost spoléhá na zkušenosti bezpečnostních expertů ze společnosti SecurEnvoy a zvolila řešení SecurAccess a SecurICE založená na principu dvojúrovňového ověřování bez použití tokenu (tokenless two-factor authentication).

Eliminace kyber kriminality na webu a e-mailu v Moravskoslezském kraji

Security World: případová studie COMGUARD a.s.

McAfee Endpoint Encryption a jeho nasazení

Případová studie automobilový průmysl, společnost PCS, divize DataGuard (McAfee Elite Partner)

Zjednodušení správy bezpečnosti IT – 1. strana, 2. strana

Případová studie: reputace zdravotních ústavů, ochrana perimetru sítě a zabezpečení e-mailového provozu

Eliminace bezpečnostních rizik webového provozu ve společnosti Skanska

Případová studie: strmý nárůst popularity webu přináší nárůst velkého množství a „kvality“ hrozeb spojených s protokolem HTTP/HTTPS (malware).

Komerční úvěrová pojišťovna a "Proxy hráz"

Případová studie KUPEG: využití firewallů Sidewinder pro zabezpečení pojišťovny

Veolia chrání svůj email provoz pomocí Mail Gateway IronMail

Případová studie Secure Computing

 
Linkedin Twitter Facebook YouTube