Sophos Intercept X

ThreatGuard

Unikátní služba sledující vývoj IT hrozeb

Více o ThreatGuard

COMGUARD

Value Added Distributor

B2B distributor - IT Security solutions

Produkty dle výrobců

Novinky comguard

banner

VIRTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK

Mírou rizikovosti ohodnotí relevatní hrozby, připraví nápravná opatření, urychlí akceschopnost a umožňuje filtrování dle aktiv.

Více informací o produktu

Produkty dle řešení

Firewall, UTM (Unified Threat Management) a WAF (Web Application Firewall) jsou důležité bezpečnostní prvky každé firemní infrastruktury, které chrání korporátní síť na jejím perimetru.

Stálá interakce s on-line zdroji a aplikacemi se stává pro dnešní společnost nutností. Stále více jsou však diskutovaná také rizika s ní spojená, jako snížení produktivity práce, neefektivní využití šířky přenosového pásma a riziko ztráty firemních dat. Webová ochrana by měla poskytovat komplexní řešení webové bezpečnosti a managementu, spojující v sobě využití antivirové, antispyware a malware ochrany s možností nastavení politik a reportů.

Elektronická pošta se stala nenahraditelnou součástí firemní komunikace. S tím souvisí také rozšiřující se spektrum hrozeb a útoků, jejichž nejčastějším cílem je získání důvěrných informací, zasílání nevyžádané pošty nebo šíření virů a jinak škodlivého softwaru. Emailovým serverům se nevyhýbají ani DoS/DDoS útoky.

Zabezpečení koncových zařízení. Kromě klasického AV řešení na bázi signatur zde spadá také zabezpečení serverů, virtuálního prostředí nebo ochrana proti pokročilému malware a ransomware.

Technologie pro správu logů, nebo také log management je dnes důležitým nástrojem pro dosažení shody se zákony o kybernetické bezpečnosti a GDPR pro střední a velké podniky.Tato technologie sbírá logy ze zařízení IT infrastruktury a ukládá je pro případ (nejen) kybernetického incidentu, z logů je pak možno dohledat důležité foreznzní informace ohledně šetřené události.

Intrusion Prevention System (IPS) a Intrusion Detection system (IDS) tedy systém pro detekci a prevenci průniku jsou zařízení, které monitorují síť a/nebo aktivity operačního systému na škodlivou činnost. Advanced Threat Protection (ATP) je technologie určená k detekci pokročilého malwaru využívajícího tzv. evasion techniky.

Technologie Mobile Device Management (MDM), poskytují přehled o aplikacích, zařízeních i datech.

Řešení určená k řízení přístupu uživatelů k citlivým informacím společnosti a technologie zaměřené na ochranu proti tzv. Insider Threat.

Všechna zařízení (prvky) připojené do počítačové sítě, která přijímají a vysílají data. Řešení pro zálohování a archivaci představují pro firmy velmi důležité technologie, které zabezpečují stálost každodenního provozu společnosti.

Proces řízení zranitelností je pro každou organizaci a její IT bezpečnostní specialisty náročným úkolem, který vyžaduje sofistikované technické nástroje. Jedním z efektivních řešení je outsourcing, který může mít povahu jednorázových projektů i dlouhodobé spolupráce.

Řešení ochrany dat se skládá z především z šifrování a systému DLP (Data Loss Prevention). 

Služby Comguard

Služba ThreatGuard za vás sleduje aktuální vývoj IT hrozeb v prostředí CZ/SK – EU – svět, relevantní hrozby ohodnotí mírou rizikovosti a hlavně pro Vás připraví nápravná opatření, které je vhodné aplikovat. Velkou výhodou služby ThreatGuard je, že na jednom místě máte přehled všech relevantních hrozeb rozdělených dle zařízení, na které cílí, dále dle rizikovosti a podrobného popisu, jakým způsobem se projevuje.

COMGUARD v rámci svých specializovaných služeb nabízí kompletní podporu a a správu bezpečnostních technologíí skládající se z outsorcingu a správy bezpečnostních řešení, vybudování Security Operation Centra (SOC) včetně implementační podpory pro nasazení produktů do provozního prostředí zákazníka.

COMGUARD zajišťuje kompletní IT servis pod jednou střechou!
Cílem naší společnosti COMGUARD je přinášet přidanou hodnotu našim partnerům v podobě špičkových konzultačních služeb a servisní podpory.

Bezpečnostní poradenstní - při konzultacích a realizaci projektů souvisejících se systémovým řízením bezpečnosti informací (ISMS) a řízením kontinuity činností (BCM) vycházíme z mnohaleté praxe našich konzultantů stejně jako z vlastních zkušeností, jelikož společnost COMGUARD zavedla a udržuje mimo jiné ISMS dle ISO/IEC 27001. 

ThreatGuard 2.0 - vylepšený virtuální analytik šetří Váš čas a peníze!

Každá hrozba je srozumitelně popsána a opatřena doporučením na úrovni změny konfigurací nebo postupů.