Služby v oblasti File Integrity Monitoring (FIM)

File Integrity Monitoring (FIM) je bezpečnostní postup, který sleduje a zaznamenává změny v souborech a souborovém systému v informačním systému nebo na serveru. Cílem je monitorovat integritu souborů a odhalovat neoprávněné nebo neautorizované změny, které by mohly signalizovat bezpečnostní hrozby, jako jsou útoky zneužívající nebo měnící soubory.

Výrobci