Služby v oblasti Endpoint Configuration Security

O vznik kategorie Endpoint configuration Security se přímo zasloužila izraelská společnost Gytpol, která svým produktem Validator přinesla na trh unikátní nástroj pro pokročilou detekci konfiguračních zranitelností na koncových bodech a orchestraci jejich náprav.

Výrobci