Firemní kodex, mise a vize

MISE

Misí naší společnosti je navrhovat, implementovat, podporovat a rozvíjet ta nejlepší řešení v oblasti zabezpečení IT. S inovativními přístupy obohacujeme oblast bezpečnosti v informatice, abychom poskytovali našim partnerům nejvyšší úroveň ochrany a důvěry v digitálním prostředí. Zaměřujeme se na neustálou edukaci a sdílení zkušeností a nových nápadů s odbornou veřejností, abychom společně posunuli hranice IT bezpečnosti a přispěli k udržitelnému rozvoji digitální společnosti.


VIZE

Naše vize je stále být uznávanou a stabilní B2B společností v oblasti bezpečnosti IT, zejména na trzích České republiky a Slovenska. Chceme být známí jako profesionálové, kteří nabízejí špičkové bezpečnostní technologie s vysokou přidanou hodnotou, poskytující nejlepší možnou ochranu digitálních prostorů našich klientů.

Snažíme se navazovat mezinárodní spolupráci s technologickými pionýry v oboru, aby naše řešení vždy přinášela maximální míru inovace. Rozvíjíme spolupráci s největšími odborníky v oboru bezpečnosti IT, abychom vytvářeli silnou komunitu znalostí a zkušeností.

Naše přesvědčení je, že výměna znalostí a zkušeností je klíčová pro dosažení úspěchu v oblasti IT bezpečnosti, také proto se zavazujeme sdílet naše poznatky s odbornou veřejností prostřednictvím různých komunikačních kanálů a platforem.

Neustále rozšiřujeme naše produktové portfolio o inovativní technologie a leadery v oblasti bezpečnosti IT, abychom mohli nabídnout svým klientům to nejvhodnější a nejaktuálnější řešení.

Naším cílem je poskytovat nejvyšší možnou úroveň služeb pro všechny technologie, které distribuujeme, abychom zajistili spokojenost a důvěru našich klientů. Jsme spolehlivým a oddaným partnerem pro naše odběratele a pomáháme budovat pevné vztahy s jejich koncovými zákazníky.

Důrazně prosazujeme technologickou diversifikaci portfolia, abychom zajistili dostupnost široké škály řešení a služeb i pro menší klienty, a to s cílem podporovat bezpečnost v digitálním světě a přinášet užitek co nejvíce lidem.

Svým nekompromisním přístupem a nadšením k technologiím chceme nejen splnit, ale předčit očekávání i těch nejnáročnějších klientů.


FIREMNÍ KODEX

Firemní kodex je soubor pravidel a hodnot, která jsou závazná pro společnost a všechny její zaměstnance. Tento kodex slouží jako průvodce správným chováním a jednáním ve všech aspektech našeho podnikání. Dodržováním těchto zásad přispíváme k udržování pozitivní firemní kultury a zajišťujeme, že naše jednání je v souladu s naší misí a vizí.

1. Etická zásada

 Jednáme s nejvyšší úrovní etiky, poctivosti a integrity ve všech situacích.

2. Zákonnost a dodržování předpisů

Dodržujeme platné zákony a předpisy, nezapojujeme se do žádné činnosti, u které by hrozilo porušování platných právních norem.

3. Ochrana důvěrných informací

Chráníme důvěrné informace a citlivá data, jak interní, tak informace týkající se klientů a obchodních partnerů. Provozujeme systém managementu bezpečnosti informací dle normy ISO 27001.

4. Omezení konfliktu zájmů

Vyhýbáme se situacím, které by mohly vytvořit konflikt zájmů mezi osobními zájmy zaměstnance a zájmy společnosti.

5. Technologická nezávislost na výrobci

Neakceptujeme dary nebo jiné výhody, které by mohly ohrozit naši profesní nezávislost na technologii při přípravě návrhu řešení.

6. Rozvoj odborného know-how

Podporujeme neustálé vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců, abychom udržovali špičkovou odbornost v oblasti bezpečnosti IT.

7. Férovost a respekt

Komunikaci s kolegy, zákazníky a obchodními partnery zakládáme na férovosti, respektu a profesionalitě.

8. Sdílení znalostí

Sdílíme své znalosti a zkušenosti s odbornou veřejností, abychom přispěli k rozvoji IT bezpečnosti v České republice a na Slovensku.

9. Kvalita služeb a zákaznická péče

Poskytujeme nejvyšší kvalitu služeb a zákaznické péče, abychom předčili očekávání našich klientů.

10. Udržitelnost a zodpovědnost

Dbáme na udržitelný přístup k našemu podnikání a jsme odpovědní za dopady našeho jednání na životní prostředí a obyvatele.

 

Závěr: Tento firemní kodex je základním rámec našeho chování a jednání. Věříme, že dodržování zásad kodexu nás povede k úspěchu, udržitelnému rozvoji a plnění naší mise a vizí v oblasti IT bezpečnosti.