Profil společnosti

Společnost COMGUARD a.s. se od roku 2006 v roli Value Added Distributora (B2B) specializuje na oblast IT bezpečnosti včetně dodávek expertních služeb souvisejících s podporou partnerského prodeje.

Profesní zaměření

Z našeho portfolia nabízíme partnerům a jejich koncovým zákazníkům např.:

Zabezpečení

 • Cloudových služeb (ochrana SaaS, IaaS & PaaS)
 • Datových center (ochrana serverů, virtualizačních platforem, databází)
 • Interních sítí (NG Firewally, Mail/Web security, IPS/IDS, Network DLP, DNS Security, Load Balancing)
 • Webových Aplikací (WAF, WAFaaS, Testování webových zranitelností DAST)
 • Vzdáleného přístupu (VPN, OTP, MFA, Wi-Fi AP)
 • Uživatelských stanic a mobilních zařízení (Antivir/Antimalware)

Ochrana citlivých dat a komunikace

 • Data Loss Prevention (DLP)
 • Šifrování
 • Archivace & zálohování
 • Šifrované USB klíče a SSD

Vyhodnocování potencionálních rizik a hrozeb

 • ThreatGuard
 • Security Operations Center (SOC)/ Security Operation Services (SOS), ThreatHunting
 • Endpoint Configuration Security (ECS)
 • Správa zranitelností (VM)
 • Insider Threat Monitoring – monitoring uživatelské aktivity (ITM)
 • Privileged Access Management (PIM/PAM)
 • Phishingové kampaně & Penetrační testy

Pokročilé bezpečnostní technologie

 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Extended Detection and Response (XDR)
 • Managed Detection and Response (MDR)
 • Threat Intelligence – ochrana identity společnosti
 • Sandboxing
 • Deception Technology
 • OT & IoT Security

Dohled a analyzování událostí z logů (SIEM/ SOAR, Log management, NTBA)

Security Operation Center (SOC)

Školicí centrum

 • Certifikační školení výrobce
 • Produktová školení na vyžádání
 • Workshopy nad živým systémem

Helpdesk 5x9 (COMGUARD Support Center)

Další expertní služby:

 • Pre-Sales konzultace – návrh nejvhodnějšího bezpečnostního řešení
 • Odborné implementace na klíč
 • Kompetenční centrum – simulace reálného provozu a testování funkčnosti řešení před nasazením do produkčního prostředí
 • Audit e-mailového zabezpečení dle NÚKIB
 • Analýzy stavu ICT z pohledu IT Security
 • Kontroly nastavení a profylaxe
 • Pomoc při zvládání kybernetických útoků

Čím se odlišujeme od jiných distributorů?

 • Podporujeme, rozvíjíme a implementujeme stávající i nové pohledy na zabezpečení IT.
 • Edukujeme a sdílíme zkušenosti a nové nápady s odbornou veřejností.
 • Nabízíme našim partnerům optimální řešení dle reálných potřeb koncového zákazníka.
 • Zajišťujeme kvalitní technickou, obchodní i marketingovou předprodejní podporu.
 • Nabízíme profesionální technickou poprodejní podporu (Hotline, Helpdesk, outsourcing atd.).
 • Disponujeme certifikovanými profesionály s dlouholetými odbornými znalostmi.
 • Vyvíjíme a dodáváme unikátní expertní služby.
 • V rámci školicího centra poskytujeme certifikovaná školení či produktové workshopy na míru.
 • Dokážeme předčít očekávání i těch nejnáročnějších klientů.

Jaké máme odborné zázemí?

 • Disponujeme komplexním servisem (Hotline, Helpdesk, outsourcing, SOC atd.).
 • Máme MSP certifikace na prodej vybraných řešení formou služby (SAAS).
 • Vlastníme Kompetenční centrum za účelem testování a realizaci tech. workshopů.
 • Provozujeme Školící středisko (ATC) pro vybraná řešení z portfolia.
 • Zvládáme projektové řízení Prince2.
 • Rozumíme problematice ISMS a GDPR.

Proč jsme úspěšní?

 • Technologickou diversifikací portfolia zajišťujeme dodání toho nejvhodnějšího řešení a služeb
 • Nabízíme volbu mezi jednoduchým / pokročilým uživatelským rozhraním
 • Rozvíjíme spolupráci s největšími odborníky v oboru kybernetické bezpečnosti
 • Sdílíme znalosti a zkušenosti s odbornou veřejností širokou škálou kom. kanálů a platforem
 • Neustále rozšiřujeme produktové portfolio o inovátory nebo leadery z oblasti bezpečnosti IT
 • Poskytujeme nejvyšší možnou úroveň služeb pro technologie zařazené v distribuci.
 • Nevzdáváme se v krizových situacích a stále stojíme při Vás
 • Pomůžeme Vám při absenci hloubkových znalostí IT bezpečnosti a síťového řešení

 

Naši specialisté jsou vždy o krok dopředu. Nejdříve zanalyzují stav v rámci stávajících technologií (mobily, sociální sítě, používané aplikace, internet věcí, web, BYOD, informační systémy, aktiva, hrozby apod.). Následně domýšlejí problémy, které teprve mohou přijít s nastupujícími technologiemi a jejich rozšířením s ohledem na potřeby zákazníka.

Významní obchodní partneři

Spolupráce na významných projektech


Náš management se drží hesel

Aleš Nosek, výkonný ředitel společnosti

Martin Votava, obchodní ředitel

Michal Mezera, technický ředitel

S námi máte náskok i Vy! Díky naší odbornosti a zkušenostem budete připraveni i na budoucnost a přicházející trendy.

Každý obchodní partner je individualita a přesně
tak k partnerskému kanálu přistupujeme. S námi
se nepřizpůsobujete dodavateli, ale dodavatel
Vám a Vašim potřebám.

„Poskytování špičkové přidané hodnoty a spokojenost klientů je pro nás trvalým závazkem vyžadující neustálé zvyšování odborných schopností.“