Profil společnosti

Společnost COMGUARD a.s. se od roku 2006 v roli Value Added Distributora (B2B) specializuje na oblast IT bezpečnosti včetně dodávek expertních služeb souvisejících s podporou partnerského prodeje.

Profesní zaměření

Z našeho portfolia nabízíme partnerům a jejich koncovým zákazníkům např.:

Zabezpečení

 • Cloudových služeb (ochrana SaaS, IaaS & PaaS)
 • Datových center (ochrana serverů, virtualizačních platforem, databází)
 • Interních sítí (NG Firewally, Mail/Web security, IPS/IDS, Network DLP, DNS Security, Load Balancing)
 • Webových Aplikací (WAF, WAFaaS, Testování webových zranitelností DAST)
 • Vzdáleného přístupu (VPN, OTP, MFA, Wi-Fi AP)
 • Uživatelských stanic a mobilních zařízení (Antivir/Antimalware)

Ochrana citlivých dat a komunikace

 • Data Loss Prevention (DLP)
 • Šifrování
 • Archivace & zálohování
 • Šifrované USB klíče a SSD

Vyhodnocování potencionálních rizik a hrozeb

 • ThreatGuard
 • Security Operations Center (SOC)/ Security Operation Services (SOS), ThreatHunting
 • Endpoint Configuration Security (ECS)
 • Správa zranitelností (VM)
 • Insider Threat Monitoring – monitoring uživatelské aktivity (ITM)
 • Privileged Access Management (PIM/PAM)
 • Phishingové kampaně & Penetrační testy

Pokročilé bezpečnostní technologie

 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Extended Detection and Response (XDR)
 • Managed Detection and Response (MDR)
 • Threat Intelligence – ochrana identity společnosti
 • Sandboxing
 • Deception Technology
 • OT & IoT Security

Dohled a analyzování událostí z logů (SIEM/ SOAR, Log management, NTBA)

Security Operation Center (SOC)

Školicí centrum

 • Certifikační školení výrobce
 • Produktová školení na vyžádání
 • Workshopy nad živým systémem

Helpdesk 5x9 (COMGUARD Support Center)

Další expertní služby:

 • Pre-Sales konzultace – návrh nejvhodnějšího bezpečnostního řešení
 • Odborné implementace na klíč
 • Kompetenční centrum – simulace reálného provozu a testování funkčnosti řešení před nasazením do produkčního prostředí
 • Audit e-mailového zabezpečení dle NÚKIB
 • Analýzy stavu ICT z pohledu IT Security
 • Kontroly nastavení a profylaxe
 • Pomoc při zvládání kybernetických útoků

Čím se odlišujeme od jiných distributorů?

 • Podporujeme, rozvíjíme a implementujeme stávající i nové pohledy na zabezpečení IT.
 • Edukujeme a sdílíme zkušenosti a nové nápady s odbornou veřejností.
 • Nabízíme našim partnerům optimální řešení dle reálných potřeb koncového zákazníka.
 • Zajišťujeme kvalitní technickou, obchodní i marketingovou předprodejní podporu.
 • Nabízíme profesionální technickou poprodejní podporu (Hotline, Helpdesk, outsourcing atd.).
 • Disponujeme certifikovanými profesionály s dlouholetými odbornými znalostmi.
 • Vyvíjíme a dodáváme unikátní expertní služby.
 • V rámci školicího centra poskytujeme certifikovaná školení či produktové workshopy na míru.
 • Dokážeme předčít očekávání i těch nejnáročnějších klientů.

Jaké máme odborné zázemí?

 • Disponujeme komplexním servisem (Hotline, Helpdesk, outsourcing, SOC atd.).
 • Máme MSP certifikace na prodej vybraných řešení formou služby (SAAS).
 • Vlastníme Kompetenční centrum za účelem testování a realizaci tech. workshopů.
 • Provozujeme Školící středisko (ATC) pro vybraná řešení z portfolia.
 • Zvládáme projektové řízení Prince2.
 • Rozumíme problematice ISMS a GDPR.

Proč jsme úspěšní?

 • Technologickou diversifikací portfolia zajišťujeme dodání toho nejvhodnějšího řešení a služeb
 • Nabízíme volbu mezi jednoduchým / pokročilým uživatelským rozhraním
 • Rozvíjíme spolupráci s největšími odborníky v oboru kybernetické bezpečnosti
 • Sdílíme znalosti a zkušenosti s odbornou veřejností širokou škálou kom. kanálů a platforem
 • Neustále rozšiřujeme produktové portfolio o inovátory nebo leadery z oblasti bezpečnosti IT
 • Poskytujeme nejvyšší možnou úroveň služeb pro technologie zařazené v distribuci.
 • Nevzdáváme se v krizových situacích a stále stojíme při Vás
 • Pomůžeme Vám při absenci hloubkových znalostí IT bezpečnosti a síťového řešení

 

Naši specialisté jsou vždy o krok napřed. Nejdříve zanalyzují stav v rámci stávajících technologií (mobily, sociální sítě, používané aplikace, internet věcí, web, BYOD, informační systémy, aktiva, hrozby apod.). Následně domýšlejí problémy, které teprve mohou přijít s nastupujícími technologiemi a jejich rozšířením s ohledem na potřeby zákazníka.

Významní obchodní partneři

Spolupráce na významných projektech


Náš management se drží hesel

Aleš Nosek, výkonný ředitel společnosti

Martin Votava, obchodní ředitel

Michal Mezera, technický ředitel

„S námi máte náskok i Vy! Díky naší odbornosti a zkušenostem budete připraveni i na budoucnost a přicházející trendy.“

„Každý obchodní partner je individualita a přesně
tak k partnerskému kanálu přistupujeme. S námi
se nepřizpůsobujete dodavateli, ale dodavatel
Vám a Vašim potřebám.“

„Poskytování špičkové přidané hodnoty a spokojenost klientů je pro nás trvalým závazkem vyžadující neustálé zvyšování odborných schopností.“