Partnerský program pro resellery

COMGUARD přináší svým partnerům: 

OBCHODNÍ PODPORU

Předprodejní poradenství včetně technické asistence

Rychlý přístup k novinkám

Aktuální obchodní informace

Zápůjčky testovacích zařízení

Outsourcing správy

Školení i certifikace

TECHNICKOU PODPORU

Projektové poradenství při návrhu nasazení a implementaci řešení (POC)

  • studie proveditelnosti
  • návrhy pravidel a bezpečnostních politik

Konzultace při následném testovacím provozu

Servisní služby

  • podpora administrace
  • telefonické a emailové konzultace
  • Help Desk služby v lokálním jazyce
  • údržba programového vybavení
  • vzdálená správa nebo komplexní outsourcing správy

Penetrační testování a audity zabezpečení

Aktuální technické informace

Přístup na autorizovaný servis výrobce

Kompetenční centrum

MARKETINGOVOU PODPORU

Finanční spoluúčast na Vašich propagačních aktivitách

Odborné semináře a workshopy

Konference COMGUARD v Praze a Forum v Bratislavě (oboje jednou ročně)

Prostory ve školicím centru Brno

 

Pro podrobné informace o partnerském programu COMGUARD kontaktujte prosím obchodní oddělení na adrese sales[@]comguard.cz, nebo telefonním čísle +420 513 035 400.