Virtual Environment Security - bezpečnost ve virtuálním prostředí (cloudové prostředí apod.)

Virtual Environment Security se týká opatření a technologií navržených k ochraně virtuálních prostředí, jako jsou virtualizační platformy, cloudové infrastruktury a kontejnerové prostředí, před různými hrozbami a bezpečnostními útoky. Tyto prostředí představují specifické výzvy pro bezpečnost, protože sdílení hardwaru a softwarových zdrojů mezi různými virtuálními instancemi a jejich dynamická povaha může zvyšovat riziko úniku dat, poškození systému a dalších bezpečnostních problémů.

Výrobci