General Data Protection Regulation

 • Jedná se o nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále OÚ) a volný pohyb těchto údajů.
 • Vstupuje v platnost s  účinností od 25. 5. 2018
 • Bude nahrazovat směrnici 95/46 EC, v ČR zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně OÚ.
 • Cílem nařízení je nastolení rovnováhy mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů dat a právem osob na soukromí.
 • GDPR se bude vztahovat na všechny správce nebo spravovatele OÚ občanů EU.
 • DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
 • Sankce až do výše 20 mil. EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu
 • Kompletní znění nařízení naleznete zde: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

COMGUARD Vám poskytne odbornou konzultaci k zajištění shody s GDPR, nastaví procesní úpravy a doporučí technologická opatření v oblastech:

 1. Šifrování
 2. DLP (Data Loss prevention Technology)
 3. SIEM, Security Data Management a Insider Threat Management
 4. Vulnerability Management
 5. Antivirus a Application control

 

ThreatGuard

ThreatGuard ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!

Napište nám