GDPR

Cíl nařízení GDPR:
"Nastolení rovnováhy mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů dat a právem osob na soukromí."

Žádost o nezávaznou nabídku

General Data Protection Regulation

 • Jedná se o nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále OÚ) a volný pohyb těchto údajů.
 • Vstupuje v platnost s  účinností od 25. 5. 2018
 • Bude nahrazovat směrnici 95/46 EC, v ČR zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně OÚ.
 • Cílem nařízení je nastolení rovnováhy mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů dat a právem osob na soukromí.
 • GDPR se bude vztahovat na všechny správce nebo spravovatele OÚ občanů EU.
 • DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
 • Sankce až do výše 20 mil. EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu
 • Kompletní znění nařízení naleznete zde: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

COMGUARD Vám poskytne odbornou konzultaci k zajištění shody s GDPR, nastaví procesní úpravy a doporučí technologická opatření v oblastech:

 1. Šifrování
 2. DLP (Data Loss prevention Technology)
 3. SIEM, Security Data Management a Insider Threat Management
 4. Vulnerability Management
 5. Antivirus a Application control

 

Mohlo by Vás také zajímat

Při konzultacích a realizaci projektů souvisejících se systémovým řízením bezpečnosti informací (ISMS) a řízením kontinuity činností (BCM) vycházíme z mnohaleté praxe našich konzultantů stejně jako z vlastních zkušeností, jelikož společnost COMGUARD zavedla a udržuje mimo jiné ISMS dle ISO/IEC 27001.

Při konzultacích a realizaci projektů souvisejících se systémovým řízením bezpečnosti informací (ISMS) a řízením kontinuity činností (BCM) vycházíme z mnohaleté praxe našich konzultantů stejně jako z vlastních zkušeností, jelikož společnost COMGUARD zavedla a udržuje mimo jiné ISMS dle ISO/IEC 27001.

Pokud jste se rozhodli „normalizovat“ řízení bezpečnosti informací ve Vaší organizaci a nechcete prozkoumávat slepé uličky, využijte našich služeb. Naším cílem je vždy vytvořit komplexní systém zajišťující potřebnou úroveň zabezpečení, který ale zároveň nebude organizaci a její zaměstnance zbytečně svazovat.

Spolupracujeme s předními experty v oboru práva a ICT technologií, kteří v organizaci vyhodnotí míru shody interních procesů s českým právním řádem a aktuální judikaturou v oblasti ochrany osobních údajů, citlivých informací organizace, autorských práv, dodavatelsko-odběratelských i pracovně-právních vztahů v souvislosti s bezpečností informací.

ThreatGuard

ThreatGuard ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!