IPAM, DNS & DHCP security

IPAM (IP Address Management), DNS (Domain Name System), a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jsou klíčové prvky síťové infrastruktury, které jsou zásadní pro správu IP adres, doménových jmen a dynamického přidělování síťových konfigurací klientům. Bezpečnost těchto prvků je kritická pro zajištění integrity, dostupnosti a důvěrnosti sítě.

Výrobci