Email Security (e-mailová bezpečnost)

Jsme odborníci na e-mail security (na e-mailovou bezpečnost). Emailová bezpečnost se týká opatření, která se používají k ochraně elektronické komunikace před neoprávněným přístupem, porušením dat a škodlivými aktivitami. Máme techniky a protokoly zaměřené na zajištění důvěrnosti, integrity a autenticity emailových zpráv.

Výrobci