PF 2023

Přání klidných svátků / Happy holidays

Přidáno: 20.12.2022, 14:18

_

Drazí obchodní přátelé a partneři,

Rádi bychom Vám popřáli jménem Ředitele společnosti Aleše Noska a Obchodního ředitele Martina Votavy klidné Vánoce a šťastný nový rok 2023.

 

Velmi si vážíme Vaší profesionální spolupráce a podpory v roce 2022 a těšíme se na náš budoucí společný růst.

 

Přejeme Vám a Vašim nejbližším zasloužený odpočinek s rodinou a přáteli.

 

Zároveň připíjíme na zdraví, štěstí a prosperitu v novém roce!

 

Váš COMGUARD tým

_

_

_

Dear business partners,

We would love you to wish in the name of our CEO, Aleš Nosek and Sales Director, Martin Votava, a very Merry Christmas and a Happy New Year 2023.

 

Your cooperation and professional support were greatly appreciated throughout this year, and we look forward to our future growth.

 

We wish you and yours some well-deserved downtime with family and friends.

 

Cheers to health, happiness, and prosperity in 2023!

 

Your COMGUARD Team

_