Sophos Intercept X získal nejvyšší hodnocení

Hodnocení na základě AV laboratorního testování SE Labs.

Přidáno: 22.06.2020, 14:07

Sophos Intercept X získal nejvyšší možné hodnocení v AV laboratorním testování SE Labs

Test probíhal ve třech kategoriích: Enterprise, SMB a ochrana domácností. Zabezpečení Sophos neunikla jediná hrozba a poskytlo bezchybnou ochranu napříč všemi třemi trhovými sektory. Hnací silou technologie je technika hloubkového strojového učení (Deep Learning) fungující na bázi neuronové sítě, která je schopna odhalit a neutralizovat i dosud neznáme hrozby.

Anti-ransomware ochrana v testu zablokovala šifrovací ransomware pokusy a i v případě zašifrování souboru byla schopná navrátit postižený soubor do posledního zdravého stavu a tak zabezpečit jeho 100% integritu. Přidanou hodnotou je technologie EDR, která byla schopná dát pokus o útok do souvislostí a nabídla bezpečnostním administrátorům obraz o celém procesu (i graficky).

Více informací: https://news.sophos.com/en-us/2020/05/12/intercept-x-gets-100-in-se-labs-testing/

V případě zájmu kontaktujte naše obchodní partnery nebo sales@comguard.cz.