Barracuda Load Balancer

Integruje load balancing pro servery a ochranu proti neoprávněnému vniknutí do sítě. Distribuce provozu mezi servery vede k jejich optimálnímu využití a failover zaručuje jejich trvalou dostupnost

Formulář pro více informací

  

Klíčové vlastnosti Barracuda ADC:

 • Poskytuje ochranu proti ztrátě dat, D/DoS útokům a dalším známým hrozbám pro aplikační vrstvu.
 • Automatické updaty umožňují zařízení chránit před útoky na 7. Vrstvu jako jsou Cross-site scripting (XSS), SQL injection (SQLi) a Cross-site Request Forgery (CSRF).
 • Barracuda Load Balancer ADC využívá techniky jako:
  • weighted round robin
  • weighted least requests
  • adaptivní plánování
  • obsahové podněty spolu s kontrolou stavu serverů
 • Barracuda Load Balancer ADC je ideální pro optimalizování výkonu aplikací
 • Barracuda Load Balancer ADC podporuje server clustering pro automatický failover/failback, který je dostupný i pro vzdálená datová centra

 

 

Novinky comguard

banner

VIRTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK

Mírou rizikovosti ohodnotí relevatní hrozby, připraví nápravná opatření, urychlí akceschopnost a umožňuje filtrování dle aktiv.

Více informací o produktu

ThreatGuard 2.0 - vylepšený virtuální analytik šetří Váš čas a peníze!

Každá hrozba je srozumitelně popsána a opatřena doporučením na úrovni změny konfigurací nebo postupů.