Jak mohou OT systémy čelit kybernetickým útokům?

Bezpečnost OT zařízení a sítí se stává klíčovým faktorem pro udržení nepřetržitého provozu a ochranu kritických infrastruktur.

Kybernetické útoky na OT systémy jsou stále častější a mohou mít vážné důsledky. Například v roce 2010 byl spáchán kybernetický útok na Ukrajinský energetický systém, který způsobil výpadek proudu v části země. Je tedy zřejmé, že bezpečnost OT zařízení a sítí se stává klíčovým faktorem pro udržení nepřetržitého provozu a ochranu kritických infrastruktur. Jedním z inovativních hráčů na poli kybernetické bezpečnosti, který vznikl s cílem zvýšit odolnost průmyslových zařízení a automatizovaných systémů, je SCADAfence – společnost, která přináší komplexní monitoring a bezpečnostní řešení pro OT sítě.
V tomto článku se podíváme na výhody, které SCADAfence přináší organizacím a průmyslovým provozům, a jakým způsobem jejich technologie zvyšují bezpečnost a stabilitu provozu v rámci OT prostředí.

Nejprve si přibližme termín OT a jeho porovnání s termínem IT. Operativní technologie, zkráceně OT, jsou klíčovým prvkem v průmyslových a energetických sektorech. Jedná se o soubor hardwarových a softwarových systémů, které řídí a monitorují fyzické procesy v továrnách, elektrárnách, zařízeních na vodní hospodářství a dalších kritických infrastrukturách. Co OT odlišuje od tradičních informačních technologií (IT), je jejich zaměření a účel. IT se soustředí na správu a zpracování dat, informací a komunikaci v kancelářském prostředí, zatímco OT se starají o fyzické procesy a průmyslová zařízení. To znamená, že OT systémy jsou často nesmírně robustní a provozně spolehlivé, ale na druhou stranu mohou být méně odolné vůči kybernetickým hrozbám, protože byly navrženy s důrazem na stabilitu a nepřetržitý provoz, ne na bezpečnost. V neposlední řadě zmiňme také odlišné komunikační protokoly – IT využívá dobře známé protokoly ze sady TCP/IP, zatímco u OT se setkáváme s velkým množstvím proprietárních a specifických protokolů, s nimiž většina bezpečnostních nástrojů není schopna pracovat. Tento rozdíl mezi IT a OT společně s jejich postupnou konvergencí činí kybernetickou bezpečnost v průmyslovém prostředí mnohem složitějším a náročnějším úkolem.


SCADAfence nabízí širokou škálu klíčových výhod, které přispívají k zajištění kybernetické bezpečnosti v prostředí operativních technologií (OT). Jednou z jeho hlavních schopností je Threat detection, který pokrývá jak samotné OT sítě, tak i komunikaci mezi OT a IT sítěmi. Tímto způsobem umožňuje detekci a rychlou reakci na různé formy kybernetických hrozeb a útoků.

Risk management je další významnou funkcí, kterou SCADAfence poskytuje. Tento modul umožňuje organizacím analyzovat rozsah a dopady jednotlivých incidentů, což je klíčové pro strategické plánování a prioritizaci bezpečnostních opatření. SCADAfence je schopen pracovat například s MITRE ATT&CK, což je standardní referenční model pro sledování a kategorizaci kybernetických útoků.

V oblasti Asset management vyniká schopností shromažďovat informace o jednotlivých zařízeních v rozsáhlých OT sítích a tyto data vizualizovat. Tímto způsobem organizacím poskytuje přehled o svých aktivách a jejich vzájemných vztazích.

Díky funkci Remote user security SCADAfence umožňuje sledovat komunikaci mezi IP adresami a identifikovat jednotlivé uživatele v síti. Tato funkce poskytuje hlubší vhled do síťového provozu a usnadňuje identifikaci potenciálně rizikových aktivit.

Jedním z klíčových prvků SCADAfence je jeho vysoká přesnost a nízká míra false positive rate. Tato vlastnost je kritická pro minimalizaci nákladů a času vynaložených na zpracování bezpečnostních incidentů.

SCADAfence platforma, kterou lze nasadit buď jako hardwarové nebo virtuální zařízení, je propojena s pasivně instalovanými SCADAfence senzory umístěnými v síti (neovlivňují síťový provoz, pouze jej sbírají a přeposílají k analýze), což umožňuje vyhodnocovat upozornění a incidenty na základě reálného provozu. Dále lze platformu propojit s cloudem, což zvyšuje flexibilitu a efektivitu monitorování. Pro centralizované sledování a správu více OT sítí lze využít SCADAfence Multi-Site Management portál, což usnadňuje řízení kybernetické bezpečnosti na rozsáhlém území.

SCADAfence také nabízí nativní integrace s dalšími nástroji, jako jsou vulnerability managementy, firewally, XDR, Active Directory, a různými managementy OT zařízení (například Siemens). Toto zajišťuje bezproblémovou spolupráci a interoperabilitu s existujícími bezpečnostními opatřeními.

Kromě svých technických schopností je SCADAfence také oceněn pro své uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje správu a monitorování kybernetické bezpečnosti. Jeho jednoduchost a přehlednost jsou klíčovými faktory pro efektivní nasazení a používání této platformy.

Potvrzením úspěchu a kvality SCADAfence jsou i prestižní ocenění, které tato společnost získala. Například Gartner ji ocenil jako "Highest detection rates & lowest false positives CPS Security", což potvrzuje vynikající úroveň detekce hrozeb a nízký počet falešných poplachů. Frost & Sullivan ji označil za "Entrepreneurial Company of the Year" a SC Awards ji uznaly jako "Best SCADA Security Solution". Tato ocenění svědčí o výjimečnosti SCADAfence a jeho schopnosti poskytovat špičkovou kybernetickou bezpečnost.Kontaktujte sales[@]comguard.cz pro bližší informace. Rádi Vám pomůžeme.


Přidejte Váš názor

Opište text z obrázku, prosím:

Komentáře k článku - přidejte komentář jako první