XDR s výhodami

Jaké jsou výhody Sophos MDR?

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době nutností. Abychom se mohli účinně chránit před kybernetickými hrozbami, základem je kvalitní bezpečnostní řešení. Jedním z takových řešení je platforma Sophos MDR. Jak mohou firmy využít Sophos MDR pro povýšení úrovně kyberbezpečnosti a jaké výhody jim to přináší? Na to se zaměříme v následujícím článku, jenž vychází z webináře, který můžete shlédnout zde.

 

Sophos XDR (eXtended Detection and Response) a MDR (Managed Detection and Response) se zaměřují na detekci, reakci a investigaci kybernetických hrozeb v reálném čase. V čem se obě platformy liší? MDR je služba dodávaná jako licence, která poskytuje firmám 24/7 monitorování, detekci a reakci na kybernetické hrozby. Využívá kombinaci technologie a lidské odbornosti k detekci a reakci na hrozby v reálném čase. Toto řešení se zaměřuje na detekci a reakci hrozeb na úrovni koncových bodů a serverů, ale lze do něj zahrnout imonitorování sítě, včetně síťových prvků jako např. firewall, nebo emailových a cloudových služeb. Sophos MDR řešení v sobě již zahrnuje Sophos XDR, resp. v rámci MDR zákazník obdrží nejvyšší úroveň licencí typu Central Intercept X Advanced with XDR. MDR pak již jen posune řešení XDR na vyšší level bezpečnosti v podobě dohledu výrobce nad bezpečností zákazníka vzdáleně, rychlostí reakce na hrozby, případnou reakcí na incident a sanaci jeho následků. V nejvyšší verzi Sophos MDR je k dispozici i tzv. Warranty Breach Protection, tedy finanční krytí v případě škody způsobené kyberútokem. K dispozici jsou i tzv. bridge, tedy možnost napojení Sophos MDR i na technologie třetích stran. S pomocí Sophos XDR zákazník, potažmo Sophos MDR tým integruje data z ostatních Sophos produktů, které jsou pokryty XDR licencí. Sophos XDR poskytuje řešiteli větší množství dat pro případnou investigaci incidentu, využívá pokročilou analýzu a strojové učení k identifikaci hrozeb a reakci na ně, , může automatizovat proces reakce, aby minimalizovalo případné následky útoku. Pokud ale nemáte dostatečné lidské zdroje, které budou Sophos XDR plně využívat, výhodou je možnost svěřit se do rukou přímo výrobce a jeho MDR expertního týmu, včetně všech výhod, které toto rozhodnutí přináší.

 

Jaké konkrétní výhody Sophos MDR firmám nabízí?

 

Proaktivní hledání hrozeb: Sophos MDR a jejich tým expertů aktivně vyhledává hrozby, které by jinak mohly být přehlédnuty tradičními bezpečnostními opatřeními. To zahrnuje hledání známek kompromitace, anomální aktivity a indikátorů kompromitace (IOC). Díky tomuto proaktivnímu přístupu pomáhá Sophos MDR organizacím udržet krok s neustále se měnícími hrozbami a snižovat riziko úspěšného kybernetického útoku.

 

Přizpůsobitelné bezpečnostní politiky: Sophos MDR umožňuje organizacím přizpůsobit své bezpečnostní politiky svým specifickým potřebám. To zahrnuje definování typů hrozeb, které mají být detekovány, a způsob, jakým na ně reagovat. Díky tomuto přizpůsobení mohou organizace doladit své bezpečnostní politiky tak, aby to odpovídalo jejich unikátnímu profilu rizikovosti. Sophos MDR lze také integrovat s technologiemi třetích stran.

 

Podpora pro splnění požadavků na shodu: Sophos MDR může pomoci organizacím splnit požadavky na shodu, jako jsou GDPR, HIPAA a PCI DSS, díky pokročilým schopnostem detekce hrozeb a reakce na incidenty. Používáním Sophos MDR mohou organizace dosáhnout regulatorní shody a snížit riziko nesplnění požadavků, které jsou na organizaci kladeny

 

Sophos Intercept X: Sophos MDR využívá technologii Sophos Intercept X, která je předním světovým řešením pro ochranu koncových zařízení proti neznámým hrozbám, a zejména pak proti ransomware. Intercept X využívá technologie strojového učení a analýzy chování k detekci a prevenci sofistikovaných hrozeb, jako je právě ransomware, malware a exploity.

 

Breach Warranty Protection – finanční krytí škod při incidentu: Sophos MDR v nejvyšší verzi navíc nabízí finanční krytí škod způsobených incidentem, a to až do výše 1 mil. USD, Sophos MDR firmám nabízí luxus v podobě klidu, kdy samotní za bezpečnost zodpovědní lidé zákazníka nemusejí hasit případné incidenty vlastními prostředky, ale od A do Z to za ně může řešit MDR tým. Spolu s finanční jistotou krytí incidentu se přímo nabízí využít takové řešení pro vlastní alternativu SOCu (Security Operations Center) bez nutnosti využití vlastních lidských zdrojů.

 

Rychlost reakce na incidenty - 24/7/365 podpora:  Sophos poskytuje nepřetržitý dohled a podporu pro řešení kybernetických incidentů Většina interních IT týmů obvykle reaguje na útoky v řádu minimálně desítek minut až jednotek hodin, zatímco o úspěšnosti útoku se obvykle rozhoduje v prvních 15 až 20 minutách. Jelikož je rychlost reakce na incident zásadní, Sophos tým dokáže reagovat během několika jednotek minut a díky tomu své klienty včas ochránit.

 

Snížení nákladů na kybernetickou bezpečnost: Sophos MDR je také nákladově efektivní řešení, které poskytuje pokročilou detekci a reakci na hrozby bez nutnosti velkých investic do hardwaru či personálu. To znamená, že organizace mohou snížit celkové náklady na kybernetickou bezpečnost a zlepšit svoji úroeň zabezpečení.

 

V dnešní době jsou robustní kybernetická bezpečnostní řešení pro firmy nezbytností, nikoli volbou. Sophos MDR nabízí komplexní řešení, které kombinuje špičkovou technologii s odbornou lidskou způsobilostí, zkušeností a analýzou, poskytující podnikům schopnosti detekce a reakce na hrozby v reálném čase. S důrazem na koncová zařízení, rychlou odezvu a finanční krití následků incidentuje Sophos MDR chytrou a správnou volbou pro jakoukoli firmu, která si přeje pozvednout úroveň svojí kybernetické bezpečnostia chránit citlivá data a aktiva firmy. Neváhejte a investujte do Sophos MDR již dnes, a připravte se na budoucnost, která je řešením typu Cybersecurity as a Service (CSaaS) více než nakloněna. Neřešte bezpečnost, ale buďte v bezpečí! Řešit za Vás mohou jiní, třeba právě SOPHOS.

Více informací k problematice na sales[@]comguard.cz.


Přidejte Váš názor

Opište text z obrázku, prosím:

Komentáře k článku - přidejte komentář jako první