Výrobce: Infoblox

Americká společnosti Infoblox je specialistou na kontrolu firemní síťové infrastruktury. Enormní nárůst IP adres, stále větší tlak na přechod k IPv6, virtualizace a cloud computing jsou hlavními důvody, proč se stalo poskytování klíčových služeb, jako je DNS, DHCP a IP management, samostatným odvětvím v bezpečnosti IT. 

Infoblox nabízí špičkové řešení IPAM, DNS/DNSSEC, DHCP, NTP aj.

Téměř 80% problémů s funkčností firemních sítí mají za následek chyby při manuálních změnách v síťovém nastavení, jako jsou změny na síťových zařízeních, v konfiguraci sítě a další. Díky řešení Infoblox NetMRI máte možnost veškeré síťové změny řídit z jediného zařízení a plně je automatizovat.