Kompetenční centrum 

Společnost COMGUARD vybudovala prostřednictvím společnosti COMGUARD ICT Školicí a Kompetenční centrum v hodnotě více než 90 mil. Kč.

Investice byla z významné části podpořena schválenou dotací EU z Operačního programu podnikání a inovace ve výši 42,7 mil. Kč.

Nejčatěji řešená témata

 • Best practices -  konzultační a vzdělávací činnost s cílem podělit se o zkušenosti v oblasti bezpečnosti a informacích o nových technologiích a postupech
 • Testování řešení na míru klienta - simulace blížící se co nejvíce reálné infrastruktuře v prostředí klienta
 • Vývoj nových ICT bezpečnostních řešení - např. interface McAfee ePO a sandbox
 • Návrh komplexních bezpečnostních řešení - zahrnuje analýzu aktuální situace a návrh optimálního řešení
 • Lokalizace vybraných technologií - světových výrobců tak, aby byly použitelné pro české a slovenské prostředí
 • Spolupráce s externími výzkumnými subjekty - testování jejich kompatibility s komerčními výrobky a jejich případná modifikace pro jejich reálné využití     

Poskytované služby 

Plně k dispozici jsou Vám naši experti jak pro konzultace tak i pro praktické ukázky realizace či řešení Vašich požadavků.

Do katalogu naší nabídky patří:

 • Simulace reálného provozu
 • Expertní služby
 • Řešení požadavků a konzultace
 • Realizace konkrétních projektů
 • Produktové školicí workshopy 

Technologické vybavení

Kompetenční centrum disponuje sofistikovanými nástroji, světových leaderů v oblasti bezpečnosti, pro pokrytí všech současných i předpokládaných bezpečnostních hrozeb. Umožňuje Vám nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho implementací ve Vašem provozním prostředí.

Zahrnuje tyto oblasti bezpečnosti IT:

 • ENDPOINT PROTECTION

Endpoint Security, Mobile Device Management (MDM), Server Configuration Control, Database Security, File integrity monitoring (FIM), Endpoint Detection and Response (EDR), Global intelligence, Central management

 • NETWORK PROTECTION

Firewall/NGFW/UTM, Web Application Firewall (WAF), Web Security, Email Security, Sandbox, IPS/IDS, Load Balancer, IPAM, DNS & DHCP, Wi-Fi Access Points (AP)

 • DATA PROTECTION

Data Loss Prevention (DLP), Data Protection & Encryption, Cloud Environment Security (CASB/Office 365), Intelligent Cloud Visibility, Compliance and Threat Response, Archiving & Backup (Endpoint/Messages/Office 365)

 • OPERATIONS & SECURITY ACCESS 

SIEM/UEBA/Log Management, Privileged Access Management (PAM/PIM), User Activity Monitoring, Insider Threat Management, Secure Access Control (OTP, SmartCards), Vulnerability Management, Dynamic Application Security Testing (SQL Injection/XSS/CSRF), Penetration Testing, Web application security testing

 

Máte zájem otestovat některá řešení z našeho portfolia? Uvítali byste nezávaznou technickou konzultaci k jakékoliv z výše uvedených oblastí? 

Uvažujete o změně a povýšení kybernetické bezpečnosti ve Vaší společnosti a rádi se poradíte se specialisty z oboru?  

Kontaktujte nás na info@comguard.cz