Kompetenční centrum

 

Společnost COMGUARD vybudovala prostřednictvím společnosti COMGUARD ICT Školicí a Kompetenční centrum v hodnotě více než 90 mil. Kč.  Investice byla z významné části podpořena schválenou dotací z Operačního programu podnikání a inovace ve výši 42,7 mil. Kč. 

 

Služby Kompetenčního centra  

 • Simulace reálného provozu
 • Expertní služby
 • Řešení požadavků a konzultace
 • Vzdálený přístup
 • Realizace konkrétních projektů

V Kompetenčním centru Vám představíme nástroje pro pokrytí všech současných i předpokládaných bezpečnostních hrozeb, a to za pomoci řešení od světových leaderů v oblasti bezpečnosti.

Experti představí architektury, vlastnosti, způsoby konfigurace a využití daných technologií včetně ukázek zapojení. Možná je i diskuse na základě konkrétních požadavků, včetně praktických ukázek realizace či řešení požadavků.

V Kompetenčním centru je možné nasimulovat reálný provoz prostředí, a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho vlastní implementací v praxi.

Tvorba nových ICT řešení s využitím řešení světových výrobců s cílem pokrýt specifické potřeby určitých segmentů trhu, státních institucí nebo specifických projektů.

Je umožněn vzdálený přístup k řešením centra.

 

Experti vedou konzultace v těchto oblastech:

 • Bezpečnostní rizika a bezpečnostní technologie. System Security, Network Security,  Data and Endpoint Security, Mobile Security, SIEM, IAM, Web and Email Security, vzdálený přístup vč. SSL VPN, autentizace, autorizace a šifrování.
 • Best practices. Pomocí „best practices“ nabízí centrum konzultační a vzdělávací činnost pro zákazníky i obchodní partnery, a to s cílem předávat znalosti nových technologií a podělit se o dlouholeté zkušenosti v ICT bezpečnosti.
 • Testování řešení na míru klienta. Poskytnutí uceleného prostředí pro realizaci testování zákaznických a partnerských řešení.
 • Vývoj nových ICT bezpečnostních řešení.

 

Realizace konkrétních projektů a jejich výstupy:

 • Návrh komplexních technologických řešení pro zajištění bezpečnosti ICT optimalizovaných pro konkrétní prostředí zákazníka a zohledňující jeho individuální požadavky a specifika.
 • Lokalizace vybraných technologií světových výrobců tak, aby byly použitelné pro české a slovenské prostředí. (Jazyková lokalizace, synchronizace s platnou legislativou či technickými standardy).
 • Spolupráce s dalšími výzkumnými subjekty při zapojení jejich technologií do komplexních řešení v oblasti bezpečnosti ICT, testování jejich kompatibility s technologiemi světových výrobců a jejich případná modifikace vedoucí ke  komerčnímu využití těchto technologií.

           

ThreatGuard 2.0 - vylepšený virtuální analytik šetří Váš čas a peníze!

Každá hrozba je srozumitelně popsána a opatřena doporučením na úrovni změny konfigurací nebo postupů.