LogRhythm Axon

Na bedrech většiny security týmů ve firmách leží spousta záležitostí – ochrana reputace dané společnosti, zabezpečení citlivých klientských dat a schopnost organizace dodávat produkty a služby jejich zákazníkům. LogRhythm Axon pomáhá security týmům snižovat čas strávený řízením, udržováním infrastruktury a centralizovat nesourodá bezpečnostní data nebo informace. Bezpečnostní analytici díky tomuto produktu získají kontextovou analýzu kybernetických hrozeb, díky čemuž se mohou jednodušeji zaměřit na hrozbu, která je pro danou společnost opravdu kritická.

ZÁKLADNÍ POPIS

LogRhythm Axon je cloudová nativní platforma SaaS vytvořená pro bezpečnostní týmy, které jsou přetíženy množstvím dat a bojují proti neustále se vyvíjejícímu prostředí kybernetických hrozeb. LogRhythm Axon poskytuje velice intuitivní workflow, které poskytuje analytikovi kontextuální analýzu kybernetických hrozeb, díky čemu eliminujete false-positives incidenty a zefektivníte tak reakční dobu na reálné incidenty, které mohou poškodit Vaši organizaci. Díky tomuto přístupu, umožňuje LogRhythm Axon SOC týmům jednoduše stanovit priority a zabývat se pouze relevantními incidenty.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • Cloudová architektura (SaaS) – díky cloudové nativní architektuře je škálování celého deploymentu velice jednoduché i v případě, že SOC tým rapidně roste. Tato platforma přináší obrovský benefit v podobě automatizovaných aktualizací celého systému ze strany výrobce. Díky tomu se SOC tým může věnovat jejich primárnímu zaměření a nemusí řešit aktivity spojené s údržbou systému jako je tomu u on-premise nasazení.

  • Automatický a flexibilní sběr logů – technologie sbírá logy z veřejných cloudů, cloudu zákazníka i on-premise technologií, a to prostřednictvím Axon cloudového kolektoru, Axon agenta a customizovatelnému API – všechna metadata jsou automaticky extrahována.

  • Unikátní Machine Data Intelligence Fabric (MDI Fabric) – logy jsou normalizovány, obohaceny, zobrazeny v Axon a díky tomu se výrazně zlepšuje možnost vyhledávání, analýza napříč různými log sources. Díky detailní znalosti jedinečných typů log sources a předem vytvořeným pravidlům může MDI Fabric analyzovat více než 100 prohledávaných metadatových polí.

  • Policy Builder – jednoduché vytvoření nových politik pro neznáme protokoly. Axon analyzuje neidentifikované logy v průběhu vyhledávání a všechna tato data velmi rychle zpracuje. Identifikační pravidla se vytváří automaticky pro budoucí analýzu na identických protokolech. Zatímco normalizační pravidla mapují databázová pole na konkrétní widgety a dashboardy.

  • Řízené a instinktivní workflows – usnadňují práci analytiků, zkracují jejich čas strávený přímo v platformě LogRhythm a umožňují bezpečnostní analýzu.

  • Intuitivní dashboard, vyhledávání a reporting – umožňuje security týmu kdykoliv prohledávat celé uložiště logů, vytvářet nepřetržité monitorování od widgetů k dashboardům, což poskytuje lepší vhled do investigace a bezpečnostních analýz. Tyto reporty z vyhledávání a různé vytvořené dashboardy má možnost security tým uložit a následně naplánovat konkrétní reporty – denní, měsíční a čtvrtletní.

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

WEB VÝROBCE

www.loghrhythm.com

 

 

 

Novinky comguard