Trellix Change Control (FIM)

Zviditelňuje změny konfigurace IT služeb v reálném čase, prokazuje odpovědnost za změnu a vynucuje politiky v oblasti změn nastavení.

ZÁKLADNÍ POPIS

Auditování změn konfigurace systému může být klíčová na mnoha PC a serverech, proto Trellix přichází s auditním nástrojem Trellix Change Control a, který vyhoví i těm nejnáročnějším klientům a vyhoví mezinárodním  standardům (PCI DSS, SOX,…).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • Audit změn konfigurací s dohledatelnou hitorií pro případnou forenzní analýzu.
  • Kontrola integrity souborů a ochrana proti změnám.
  • Ochrana proti narušení shody (PCI DSS, SOX, …).
  • Jednotná správa pomocí ePolicy Orchestrator.

 

 

Novinky comguard