McAfee Change Control (FIM)

Zviditelňuje změny konfigurace IT služeb v reálném čase, prokazuje odpovědnost za změnu a vynucuje politiky v oblasti změn nastavení.

Formulář pro více informací

 

 

Klíčové vlastnosti McAfee Change Control:

  • Audit změn konfigurací s dohledatelnou hitorií pro případnou forenzní analýzu.
  • Kontrola integrity souborů a ochrana proti změnám.
  • Ochrana proti narušení shody (PCI DSS, SOX, …).
  • Jednotná správa pomocí ePolicy Orchestrator.

 

 

Novinky comguard

ThreatGuard 3.0

ThreatGuard 3.0 ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!