Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)

Jedná se o centrální management pro Trellix produkty, který slouží ke konfiguraci jednotlivých komponent řešení, jako nástroj centrálního reportingu a také může být rozšířen o možnosti automatizace a integrace s řešením třetích stran skrze rozsáhle API. 

ZÁKLADNÍ POPIS

Jedná se o moderní HTML5 webovou konzoli. Nabízí mnoho možností customizace, silný role-based access control a robustnost ePO konzole je často uváděna jako zásadní konkurenční výhoda Trellix.

Klíčové vlastnosti

 • ePO poskytuje společnou administrativní platformu pro všechny produkty společnosti Trellix a integruje ji s více než 130 aplikacemi třetích stran
 • ePO nabízí velmi kvalitní možnosti tvorby reportů v podobě široké škály přednastavených šablon nebo možnosti customizace
 • Mimo jiné nabízí také:
  • Možnost deaktivace a zamykání administrátorských účtů
  • Omezení možnosti přihlášení jen z definovaných IP adres
  • Automatické tagování rozšířené o product properties
  • Vylepšená údržba databáze – Serves Tasks provádějící udržbu s cílem zlepšení výkonu
   • přístup přes webové rozhraní (http, https – možnost využít certifikát podepsaný interní CA zadavatele)
  • Definice intervalu aktualizace politik a zasílání událostí
  • Pravidla definovaná pro uživatelské skupiny, konkrétní uživatele a organizační jednotky (nebo kombinací vícero parametrů) definované v adresářové struktuře AD/LDAP
  • Přístup k logům, dashboardům a správě politik řízený na základě rolí a uživatelské identity v AD a podporou autentizace pomocí klientských certifikátů
  • Možnost integrace s více AD doménami, volitelná frekvence synchronizace informací
  • Definice privilegovaných uživatelů bez blokací definovaných politikou (jen monitoring)
  • Politiky definované pro online i offline klienty (připojeni do sítě i odpojeni od ní)
  • Politiky zpětně kompatibilní se staršími verzemi

DOPORUČENÁ ARCHITEKTURA

 

WEB výrobce

www.mcafee.com

 

Novinky comguard