Výrobce: ObserveIT

Společnost ObserveIT nabízí komplexní řešení v oblasti auditu a monitorování aktivit uživatelů, tzv Insider Threat Intelligence. Veškerá práce uživatelů, včetně administrátorů nebo služeb outsourcingových společností na počítačích nebo serverech, je automaticky zaznamenávána a může být zpětně přehrána v podobě video sekvence (videologů). Výhodu představuje generování textových logů i z aplikací, které žádné interní logy nemají. To výrazně usnadňuje vyhledávání požadovaných událostí