Školení: Rapid7 InsightIDR 

Účastníci tohoto školení se naučí vše, pro správu SIEM řešení Rapid7 InsightIDR. Účastníci se v rámci kurzu seznámí architekturou řešení, jeho nasazením a konfigurací až po základní správu celého řešení. Součástí kurzu jsou praktické laby. Kurz je vedený odborníky na ICT bezpečnost ze společnosti COMGUARD. Školení bude probíhat v kompetenčním centru COMGUARD, kde jsou k dispozici laboratoře s instalovanými systémy určené pro praktické zaškolení účastníků.

Základní informace: 
   
Název školení: Rapid7 InsightIDR
Místo: Kompetenční centrum COMGUARD, Brno
Termín: Na dotaz
Rozsah: 1 den
Zaměření: Zákazník / Partner
Certifikát: NE - osvědčení o absolvování 
Předpokladané znalosti: Zkušenosti v IT bezpečnosti
Školitel: Certifikovaný technický specialista
Výukový jazyk: čeština / slovenština

Obsah školení: 

 • Úvod do InsightIDR (SIEM, XDR), Principy, funkcionality 
 • Achritektura řešení
  • Popis jednotlivých částí (Collector, AGent, Orchestrator, HOneypot)
  • Komunikace mezi jednotlivými částmi 
 • Nasazení a konfigurace 
  • Plánování, příprava a realizace nasazení produktu 
  • Přístup do Insight Platform
  • Nasazení Collectoru, spojení s cloudem 
  • Základní konfigurace na straně InsightPlatform 
 • Log Management 
  • Integrace zdrojů událostí 
  • Custom parsing 
  • Log search 
 • Extended Detection and Response (XDR)
  • Nasazení agentů na koncové stanice 
 • Předdefinované alerty, jejich customizace a investigace
 • Troubleshooting & dotazy 
 
Žádosti o více informací a předběžné registrace prosím posílejte na: skoleni@comguard.cz