Školení: Manažer ISMS dle ISO 27001

Nový přepracovaný kurz Manažer ISMS dle ISO 27001 dle požadavků nové normy ISO/IEC 27001: 2022, naučí účastníky základům týkajících se požadavků v managementu informační bezpečnosti dle ISO 27001. Kurz seznámí účastníky s požadavky nové, přepracované normy ISO/IEC 27001:2022.
Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení informační bezpečnosti, kteří mají zájem implementovat systém řízení informační bezpečnosti nebo transformovat již implementovaný ISMS dle přepracované normy ISO/IEC 27001:2022 a následně tento systém připravit na certifikaci podle normy ISO 27001. Kurz je veden odborníky s mnohaletou praxí v českém jazyce.


Základní informace:

Název školení: Manažer ISMS dle ISO 27001
Místo: Kompetenční centrum COMGUARD
Termín: Na dotaz (probíhá předběžná registrace)
Rozsah kurzu: 3 dny
Certifikát: Ne
Předpokladané znalosti: Zkušenosti v IT bezpečnosti
Školitel: Certifikovaný lektor ISMS s dlouholetými zkušenostmi
Výukový jazyk: čeština

Komu je kurz určen? 

 • Specialistům informační bezpečnosti, kteří se zajímají o omplementaci procesů ISMS.
 • Manažerům odpovědným za provoz, údržbu a zlepšování systémů informační bezpečnosti. 
 • Manažerům integrovaných systémů řízení, kteří se ajímají o změny v normě ISO/IEC 27001:2022.
 • Konzultantům v oblasti ISMS. 
 • Konzultantům a odborníkům IT, konzultantům managementu kvality, poskytovatelům IT služeb zapojeným do implementace ISO 27001. 

 Náplň školení:

 • Přehled požadavků normy ISO 27001:2022
 • Důležitost normy ISO/IEC 27001:2022 pro implementaci nebo další zlepšování ISMS
 • Identifikace předmětu a hlavního obsahu procesů ISMS vzhledem k ISO 27001
 • Základy managementu rizik jako klíčového procesu v ISMS a návaznost na normy ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005
 • Pochopení vztahu mezi ISO 27001 a ISO 27002:2022
 • Popis klíčových aktivit a požadavků u každého procesu v ISMS
 • Popis klíčových principů nejlepších praktik tak, jak jsou definovány v ISO 27003
 • Popis základů měření efektivnosti ISMS a jak definovat metriky pro jednotlivé oblasti ISMS v návaznosti na normu ISO/IEC 27004
 • Identifikace jednotlivých fází projektu implementace ISMS a požadavků pro získání certifikace dle ISO 27001
 • Zkouška k prokázání způsobilosti

Objednání a platební podmínky:

 • Termín pro zaslání závazné objednávky do: Aktuálně probíhá předběžná registrace
 • Závazná objednávka je potvrzena po úhradě pro-forma faktury
 • Storno poplatek za zrušení účasti 14 dnů a méně před začátkem kurzu je 80% z ceny kurzu, před uvedeným termínem není storno poplatek účtován.
 • V případě doporučení náhradního účastníka, není storno poplatek účtován.
 • Školicí centrum si vyhrazuje právo kurz 5 dnů před začátkem odvolat (např. pro nedostatek řádně přihlášených studentů). V takovém případě budou všichni zájemci neprodleně informováni a bude s nimi dohodnut náhradní termín konání kurzu.

Žádosti o více informací a předběžné registrace prosím posílejte na: skoleni@comguard.cz