McAfee Threat Intelligence Exchange

McAfee TIE je technologie, které spojí všechny bezpečnostní prvky vaší infrastruktury do spolupracujícího ekosystému. Díky McAfee Threat Intelligence Exchange všechny prvky vystupují jako jeden celek a proto je celková obranyschopnost systému významně posilněna.

Formulář pro více informací

Klíčové vlastnosti McAfee TIE:

  • Poskytuje adaptivní detekci hrozeb a reakci na ně, čímž umožňuje proaktivně reagovat a eliminovat bezpečnostní hrozby na Vašich koncových zařízeních, síťových branách i datacentrech.
  • Ochrana pomocí agentů (distribuovaných na koncových zařízeních), dokáže prakticky v řádech milisekund provést kroky, které vedou ke kategorizaci a odstranění hrozeb.
    • Zkracuje tím tak životní cyklus malware na minimum.
  • TIE je součástí spolupracujícího ekosystému, který využívá Data Exchange Layer (DXL) pro kombinaci a synchronizaci vstupů z vícero bezpečnostních zařízení.

 

 

Novinky comguard

banner

VIRTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK

Mírou rizikovosti ohodnotí relevatní hrozby, připraví nápravná opatření, urychlí akceschopnost a umožňuje filtrování dle aktiv.

Více informací o produktu

ThreatGuard 2.0 - vylepšený virtuální analytik šetří Váš čas a peníze!

Každá hrozba je srozumitelně popsána a opatřena doporučením na úrovni změny konfigurací nebo postupů.