Network Protection - zabezpečení počítačové sítě

Network Protection se v oblasti kybernetické bezpečnosti vztahuje k souboru opatření a technologií navržených k zajištění bezpečnosti a integrity síťových infrastruktur. Cílem je chránit síťové prostředí organizace před různými hrozbami, útoky a neoprávněným přístupem.

Výrobci