Outsourcing a správa bezpečnostních řešení od A do Z

Společnost COMGUARD, jako Value Added Distributor disponuje týmem certifikovaných technických specialistů, kteří jsou schopni poskytovat zákazníkům potřebnou podporu v oblasti správy nabízených systémů. Naši zákazníci se servisní smlouvou mohou využívat support centrum, které je k dispozici pro telefonické konzultace v rozsahu 8x5 a ticketovací systém 24x7. Ke všem zákazníkům, kteří mají zájem o servisní smlouvu, přistupujeme individuálně a jsme tak schopni najít optimální řešení a rozsah služeb.

Implementace a konfigurace řešení

Ještě před započetím servisních služeb je nutné provést implementaci bezpečnostního HW/SW, od její kvality se často odvíjí funkčnost celého řešení. Proto doporučujeme provedení implementace našimi certifikovanými a zkušenými techniky, kteří pomohou i s úvodním zaškolením lokálních administrátorů.

Údržba programového vybavení

 • Sledování informací o vývoji instalovaných produktů a doporučení změn vedoucí k lepší funkčnosti systému.
 • Sledování informací o bezpečnosti programových produktů.
 • Při výskytu bezpečnostní nebo jiné chyby související se servisovaným programovým vybavením, bude uživatel na tuto skutečnost co nejdříve upozorněn. Uživateli budou navrženy možné metody obrany a po odsouhlasení uživatelem budou aplikovány.
 • Po zveřejnění opravy chyby v příslušném programu bude uživateli co nejdříve navržena oprava nebo výměna za jinou verzi a po odsouhlasení aplikována.
 • Konzultace při odstraňování následků útoků, konzultace případů avizovaných hromadných útoků.
 • Zasílání výstupů (reporty, logy).

Hotline, support a vzdálená správa

 • Technické konzultace prostřednictvím helpdesk systému, služeb elektronické pošty nebo telefonu. Předmětem takovéto technické konzultace jsou problémy spojené s provozem a údržbou instalovaného softwarového/hardwarového produktu.
 • Požadavky na technickou konzultaci jsou poskytovatelem akceptovány nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na emailu a HelpDesk systému a v rozsahu 8x5 po telefonu.
 • Vzdálenou správu řešení prostřednictvím bezpečného, vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě Internet a šifrovaného připojení. Služba zahrnuje provedení změny konfigurace při změně vnějších podmínek podle požadavků zákazníka a jinou vzdálenou správu.
 • Návštěva technika v místě instalace.
 • Pravidelná záloha nastavení.
 • Servisní práce mimo pracovní dobu jsou poskytovány na základě předchozí dohody.

Aktualizace systému

Pravidelná aktualizace systému: Poskytnutí nových (aktuálních) meziverzí, patchů a updatů SW produktu. Poskytnutí upgrade formou vzdáleného servisu.

Poradenské služby a konzultace

Poskytování konzultací v oblasti návrhu řešení pro zajištění bezpečnosti v oblasti IT (aktivní prvky, topologie sítě, prevence vůči narušení, analýzy stavu sítě zpracováním logů z heterogenních systémů, zjištění zranitelných bodů sítí, autentizace, ochrana dat, zálohování atp.).
Účast na odborných seminářích, workshopech a konferencích pořádaných společností COMGUARD.

Rozšíření o proaktivní servisní služby

Pravidelné reporty ze spravovaných zařízení v podobě:

 • Verze systému včetně doporučení upgradu nebo patche
 • Informací o stavu HW z hlediska vytížení systému
 • Informací o využití software/hardware modulů systému
 • Report s TOP ten hrozbami

Příklady proaktivních služeb zákazníků Trellix/Skyhigh

Zákazník s Trellix ePolicy Orchestrator

 • Reporty a statistické přehledy zachycených událostí, infekcí, …
 • Upozornění na nové verze produktů a jejich vhodnosti nasazení v prostředí klienta
 • Přehled nainstalovaných verzí VirusScan a přehled updatů
 • Další služby dle potřeb zákazníka

Zákazník s Trellix Firewall Enterprise

 • Report TOP zdrojových IP adres stahující nejvíce dat
 • Report TOP zdrojových IP adres přistupující na nepovolené porty
 • Report konfiguračních změn na firewallu
 • Další služby dle potřeb zákazníka

Zákazník s Skyhigh Web Gateway

 • Report TOP blokovaných URL kategorií dle zdrojových IP adres (uživatelských jmen v případě autentizace uživatelů na proxy)
 • Report TOP blokovaných URL adres dle zdrojových IP adres (uživatelských jmen v případě autentizace uživatelů na proxy)
 • Report TOP zachycených škodlivých kódů (malware)
 • Další služby dle potřeb zákazníka

Napište nám