PhishTest

Je Vaše organizace připravena na phishing útoky?

V dnešní době nalezneme na trhu celá odvětví produktů, která se zaměřují na oblast zabezpečení emailové komunikace. Mnoho z nich je pro fungování moderní společnosti naprosto nezbytných a tvoří základní články bezpečnostního řetězce. Každý řetěz je však stejně silný jako jeho nejslabší článek, který se většinou nachází mezi klávesnicí a židlí – jedná se totiž právě o koncového uživatele. Lidský faktor se tedy velmi často stává klíčovým prvkem kybernetických útoků.

Žádost o nezávaznou nabídku

Testování připravenosti Vaši organizace na Phishing

Produktový list v ČJ

CO SLUŽBA UMÍ?

 • Testovací phishing kampaň
 • Předpřipravené šablony
 • Možnost připravit kampaň na míru zákazníka
 • Závěrečný report o výsledcích kampaně
 • Návazné on-site / E-learning školení pro účastníky
 • Anonymizace poskytnutých přístupových údajů ze strany zaměstnanců

HLAVNÍ PŘÍNOSY SLUŽBY 

 • Odhalení nejrizikovějších uživatelů
 • Praktická edukace zaměstnanců na phishing
 • Posílení bezpečnosti na úrovni uživatelů
 • Přehledný reporting reakcí uživatele na phishing
 • Ošetřený nejběžnějšího vektoru útoku
 • Testování různých typů phishinguNEPŘETRŽITÝ KOLOBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Ač se dá služba pořídit formou jednorázové kampaně s možností rozšíření o následný E-learningový kurz, tak doporučujeme tuto problematiku pojmout jako neustálý koloběh phishingových kampaní a následných školení, aby se zaměstnanci v problematice phishingu posouvali stále dál a byl jasně dohledatelný trend odolnosti firmy vůči phishing útokům, které se také vyvíjejí a zdokonalují.

Mohlo by Vás také zajímat

Prvním krokem při návrhu bezpečnostního testování je určení správného druhu testu, rozsahu a způsobu testování. Penetrační testy mohou být zaměřeny na infrastrukturu a aplikační prostředí. Každý z testů se zaměřuje na jiné typy zranitelností, proto vyžaduje odlišný přístup, nástroje a vyhodnocení. Oba dva typy testů je možné provádět jak externě, tak interně.

Dnešní svět je plný hrozeb zaměřených na databázové systémy. Společnosti potřebují pro zabezpečení nástroj umožňující administrátorům na základě provedeného skenování určit zranitelnosti databázových systémů. Vulnerability management dokáže určit, která ohrožení jsou kritická, resp. která jsou méně či vůbec relevantní.

 

Proces řízení technických zranitelností je pro každou organizaci a její IT bezpečnostní specialisty náročným úkolem, který vyžaduje sofistikované technické nástroje a extenzivní znalosti v této oblasti. Navíc je vše třeba neustále posuzovat s ohledem na možné dopady na poskytované IT služby a tím i fungování organizace jako celku. Jedním z efektivních řešení je outsourcing, který může mít povahu jednorázových projektů i dlouhodobé spolupráce. 

ThreatGuard

ThreatGuard ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!