Vulnerability scany a zátěžové testy

Dnešní svět je plný hrozeb zaměřených na databázové systémy. Společnosti potřebují pro zabezpečení nástroj umožňující administrátorům na základě provedeného skenování určit zranitelnosti databázových systémů. Vulnerability management dokáže určit, která ohrožení jsou kritická, resp. která jsou méně či vůbec relevantní.

 

Žádost o nezávaznou nabídku

Vulnerability scany a zátěžové testy

Test zranitelnosti (vulnerability scan)

Vyhledává zranitelnosti ve vašem prostředí, pomůže Vám určit jejich prioritu k nápravě.

Realizace testu zahrnuje:

  • Skenování sítě pomocí software Rapid7 – Nexpose.
  • Přípravu a instalaci skenovací sondy (Hardware nebo Virtuální appliance) do prostředí objednatele předpokládáme v běžné pracovní době Po-Pá 8-17:00; 
  • Konzultace v průběhu provádění skenů sítě;
  • Závěrečnou souhrnnou zprávu o výsledku testování a hrozbách, které byly během testování detekovány;
  • Fakturace proběhne na základě potvrzení o akceptaci předané souhrnné zprávy (mail/písemně).

Požadovaná součinnost:

  • Přehledové schéma topologie sítě se zaznačenou adresací podsítí (podklad pro konfiguraci skenů zranitelností);
  • Poskytnutí informací k výběru vhodného umístění sondy – konzultace proběhne vzdáleně (email, telefon, videokonference);
  • Fyzické zpřístupnění serverovny, kam bude sonda zapojena a nachystání 1U prostoru v racku, případně import vmware skenovací appliance v prostředí objednatele. Připojení do interní sítě;
  • Dodání podkladů pro adresaci management strojů v síti klienta (IP adresa včetně masky sítě, výchozí brána, adresy DNS serverů);
  • Vzdálený přístup k sondě po celou dobu testování (SSH a HTTPS).

Zátěžové testy

Na základě zátěžových testů si může společnost či firma jednoduše ověřit, zda daná aplikace bude splňovat očekávaný provoz. V případě úpravy aplikace je možné zjistit, zda nedošlo úpravou k ovlivnění výkonu celého systému.

V rámci zátěžových testů je možné otestovat i funkčnost systému v případě napadení DOS nebo DDOS útoků a tím ověřit, zda by nedošlo při typu těchto útoků k ohrožení dat, či počítačové infrastruktury.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Prvním krokem při návrhu bezpečnostního testování je určení správného druhu testu, rozsahu a způsobu testování. Penetrační testy mohou být zaměřeny na infrastrukturu a aplikační prostředí. Každý z testů se zaměřuje na jiné typy zranitelností, proto vyžaduje odlišný přístup, nástroje a vyhodnocení. Oba dva typy testů je možné provádět jak externě, tak interně.

Je Vaše organizace připravena na phishing útoky?

V dnešní době nalezneme na trhu celá odvětví produktů, která se zaměřují na oblast zabezpečení emailové komunikace. Mnoho z nich je pro fungování moderní společnosti naprosto nezbytných a tvoří základní články bezpečnostního řetězce. Každý řetěz je však stejně silný jako jeho nejslabší článek, který se většinou nachází mezi klávesnicí a židlí – jedná se totiž právě o koncového uživatele. Lidský faktor se tedy velmi často stává klíčovým prvkem kybernetických útoků.

Proces řízení technických zranitelností je pro každou organizaci a její IT bezpečnostní specialisty náročným úkolem, který vyžaduje sofistikované technické nástroje a extenzivní znalosti v této oblasti. Navíc je vše třeba neustále posuzovat s ohledem na možné dopady na poskytované IT služby a tím i fungování organizace jako celku. Jedním z efektivních řešení je outsourcing, který může mít povahu jednorázových projektů i dlouhodobé spolupráce. 

ThreatGuard

ThreatGuard ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!