LogRhythm NextGen SIEM Platform

LogRhythm NextGen SIEM Platform je řešení pro řízení životního cyklu hrozeb, next-generation SIEM, log management, endpoint/network monitoring vč. forenzní analýzy a bezpečnostních analytických nástrojů.

Formulář pro více informací

LogRhythm NextGen SIEM Platform poskytuje nekompromisní vhled do potenciálních hrozeb a z nich plynoucích rizik dříve, než způsobí reálné bezpečnostní incidenty. LogRhythm přesně detekuje širokou škálu indikátorů potenciální kompromitace, což umožňuje okamžitou reakci a aplikaci preventivních opatření. 

 

Klíčové vlastnosti

  • Nezávislá forenzní analýza koncových zařízení a File Integrity Monitoring
  • Forenzní analýza sítě vč. „Application ID“ a „Full Packet Capture“
  • Pokročilá korelace a rozpoznání vzorků (pattern)
  • Vícerozměrné analýzy a detekce anomálií chování na úrovni uživatele, sítě i koncových zařízení
  • Rychlé, inteligentní vyhledávání
  • Analýzy velkých objemů dat, jejich vizualizace, procházení k detailnějším vrstvám
  • Automatické odezvy dle workflow – via technologii SmartResponse™
  • Integrovaný „Case Management“

 

 

Novinky comguard

Nový ThreatGuard 3.0

ThreatGuard 3.0 již v provozu! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!