LogRhythm NextGen SIEM Platform

Řešení pro zabezpečení informací a správu událostí (SIEM) existují již více než deset let a za tu dobu se významně vyvinuly. LogRhythm SIEM nezůstává pozadu a je dlouhodobě hodnocen jako absolutní špička v této oblasti. Na své nejzákladnější úrovni umožňuje řešení SIEM organizaci centrálně shromažďovat data napříč celým síťovým prostředím, aby získala v reálném čase přehled o činnosti, která by mohla potenciálně představovat riziko pro organizaci.

ZÁKLADNÍ POPIS

LogRhythm SIEM společnostem a jejich IT odborníkům umožňuje – efektivní, normalizovaný sběr dat a jejich následnou analýzu, real-time viditelnost napříč infrastrukturou, schopnost mapovat bezpečnostní a IT operace nad infrastrukturou, možnost integrace se stovkami IT technologií, centrální správu pro všechny IT security nástroje, zajištění splnění jednotlivých standardů (ISO 27001, PCI, SOX, HIPAA, FISMA, GLBA, DODI 8500.1, NERCCIP a dalšími) apod. Použití technologie SIEM pomáhá dosažení viditelnosti v síťové aktivitě, díky čemuž organizace mohou řešit problémy dříve, než se pro ně stanou významným finančním rizikem.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Nezávislá forenzní analýza koncových zařízení a File Integrity Monitoring
 • Forenzní analýza sítě vč. „Application ID“ a „Full Packet Capture“
 • V ceně je již zahrnut GDPR modul pro snadnější dosažení/kontrolu shody s GDPR
 • Pokročilá korelace a rozpoznání vzorků (pattern)
 • Vícerozměrné analýzy a detekce anomálií chování na úrovni uživatele, sítě i koncových zařízení
 • Rychlé a inteligentní vyhledávání
 • Analýzy velkých objemů dat, jejich vizualizace, procházení k detailnějším vrstvám
 • Automatické odezvy dle workflow – díky unikátní technologii SmartResponse™
 • Integrovaný „Case Management“
 • Jednoduchá škálovatelnost – lze rozšířit MPS pomocí software upgrade
 • Možnost rozšíření o řadů dalších modulů (SOAR, CloudAI, UEBA, ..)

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

 

WEB VÝROBCE

www.loghrhythm.com

 

 

 

Novinky comguard

ThreatGuard 3.0

ThreatGuard 3.0 ! Vyzkoušejte si jeho možnosti i vy!