Trellix SIEM

SIEM řešení Trellix Enterprise Security Manager poskytuje kompletní přehled nad Vaší sítí a napomáhá tak identifikovat hrozby, patřičně na ně reagovat a zajišťovat tak neustálou shodu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

ZÁKLADNÍ POPIS

Organizace mají v dnešní době velké množství bezpečnostních nástrojů, které generují ohromné množství dat a není v silách žádné organizace tyto data dávat manuálně do souvislostí. SIEM technologie je jedinou cestou, jak získat ucelený přehled o událostech v síti. Společnost Trellix je dlouhodobě na trhu SIEM na předních místech a to díky široké podpoře log source, integraci s produkty třetích stran a vysoké míře automatizace. Díky tomu se může IT personál věnovat opravdu podstatným událostem a předejít bezpečnostním incidentům.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • Jednotný a komplexní pohled na bezpečnost sítě.
  • Reakce na vývoj hrozeb – možnost integrace s Trellix Global Threat Inteligence dokáže řešení reagovat na neustále se vyvíjející hrozby.
  • Korelace síťových a bezpečnostních událostí s reálnými business procesy a politikami.
  • Jednoduché nastavení prahových hodnot pro generování výstrah vedoucích ke snižování rizik.
  • Snížení náročnosti auditů – integrace aktivit pro audity a dosažení shody se standardy díky vestavěné možnosti průběžné kontroly a pravidelného reportingu.
  • Integrace s ePolicy Orchestrator – rozšiřuje přehled a kontrolu nad správou celého Vašeho IT.
  • Gartner Peer Insight Customer Choice 2020
  • Splnění standardů o uchovávání log záznamů, compliance a integrity.
  • Pravidla pro ukládání a uchovávání záznamů definovatelná separátně na každý zdroj logů.
  • Přístup k originálním log záznamům na jedno kliknutí.

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

 

 

WEB VÝROBCE

www.mcafee.com

 

Novinky comguard